Music Network Records Group AB

MNW avnoteras från NGM

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 11:54 CEST

Styrelsen i MNW har idag beslutat att avnotera aktien från NGM. Sista handelsdag blir sålunda 8 oktober 2003. Anledningen till beslutet är det begränsade intresse som råder kring MNW aktien, samt de höga kostnader som är förenade med att vara ett aktiemarknadsbolag.

MNW kommer dock efter avnoteringen från NGM upprätta inofficiell handel i aktien. Ytterligare information kring detta kommer lämnas vid senare tillfälle.

Offentliggörandet av delårsrapport för kvartal 2 kommer att ske senare än tidigare aviserat. Nytt datum meddelas senare.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Nyman, VD 08 – 630 36 00

MNWs affärsidé är att producera, globalt marknadsföra och sälja högkvalitativa inspelningar och rättigheter med i Norden verksamma artister.