MNW Music AB

MNW varslar 25 anställda om uppsägning

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 11:34 CEST

Styrelsen planerar genomföra nyemission om 20MSEK

Med anledningen av den senaste tidens försäljningsnedgång inom skivbranschen, vilken även drabbat MNW, varslas sammanlagt 25 av 53 anställda i Norden om uppsägning.

Under första kvartalet 2003 minskade fonogramförsäljningen med 12,3% i omsättning samt med 8,5% i volym. Under andra kvartalet har fonogramförsäljningen ytterligare sjunkit. Genom nedskärningarna, som bedöms sänka personalkostnaderna från 25MSEK till 14MSEK på årsbasis, anpassar MNW sin organisation till de nya marknadsförutsättningar som kommer att råda. Förhandlingar med fackliga organisationer kommer att ske inom kort.

För att ytterligare stärka MNW finansiellt har MNWs styrelse beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission om maximalt 20MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt