AFA Försäkring

Mobbning i industrin och inom akademin jämförs av forskare

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:30 CEST

Mobbning på jobbet är ett problem som fått stor uppmärksamhet. Det leder inte bara till sjukskrivning och ohälsa utan kan även orsaka självmord. AFA Försäkring anslår 2 252 000 kronor till Reza Emdad, Karolinska Institutet, för att hitta riskfaktorer för mobbning genom att studera olika delar av arbetslivet.

Mobbning på jobbet är ett problem som fått stor uppmärksamhet. Det kan leda inte bara till sjukskrivning och ohälsa utan även självmord. Tidigare forskning har visat att grunden till mobbning ofta finns både hos enskilda och i organisationen. Men det finns lite kunskap om hur man förebygger och åtgärdar problemet.

Forskningsprojektet ska undersöka de individuella och organisatoriska faktorer som ligger bakom mobbning inom två helt olika miljöer: universitetsvärlden och industrin. Undersökningen görs med hjälp av enkäter och förväntas ge mer kunskap om hur man förebygger och åtgärdar kränkningar och särbehandling av kollegor i arbetslivet.

Mer information:
Reza Emdad, docent, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM),
Tel: 08-52483218, Mobil: 073-9923153, E-post: reza.emdad@ki.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredning , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se