Tedestrand coaching AB

Mobbning ska - och kan stoppas i skolan!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 17:49 CEST

Det är i skolan mobbning kan – och ska stoppas!
Mobbning som fenomen kommer med allra största sannolikhet uppstå av olika skäl eftersom våra barn har olika förutsättningar med sig i bagaget.
Vi klarar inte av att utbilda alla föräldrar till att vara den konsekventa kraft som alla barn behöver för att känna trygghet och tillit, så att gränser skapas i relationen med andra barn.
Skolans personal kan däremot utbildas till att bli den konsekventa kraft som sätter stopp för att mobbning utvecklas till ett mönster som nästintill inte går att stoppa. Det kan behövas insatser både individuellt och i grupp  
Med några enkla medel där all skolpersonal samlas kring ett konsekvent förhållningssätt där nätet sluter tätt kring barnen, kommer mobbning med största sannolikhet inte att resultera i de långvariga destruktiva problem som vi allt för ofta ser idag, dessutom med allvarliga skador som följd. För att uppnå detta krävs dock att skolledare och skolledning tar ansvar för att leda sin personal till ett konsekvent förhållningssätt. 


Anders Tedestrand visar med enkla medel hur en sådan process kan se ut. Anders kan också bidra med sina kunskaper i processarbetet när skolledningen känner sig mogen att genomföra detta viktiga steg för alla barns bästa. Anders har utarbetat en processmetod där processförståelse uppnås snabbt, vilket är förutsättningen om all personal ska klara omställningen till ett konsekvent förhållningssätt. Boka in föreläsningen och ta ett första steg mot en skola utan långvariga mobbningsproblem, det är helt realistiskt - och möjligt.

Anders Tedestrand

http://tedestrandmetoden.se/media/4df713ce166e0.pdf

 

TEDESTRAND-METODEN

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235