Moberg Pharma AB (publ)

MOBERG DERMA FÅR 4 MSEK I ANSLAG FÖR LIMTOP

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 12:00 CET

Moberg Derma AB (OMX: MOB) har beviljats anslag av Vinnova om 4 MSEK för utveckling av läkemedelskandidaten Limtop, en innovativ formulering för behandling av aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Målet med VINNOVAs Forska och Väx-program är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till tillväxt i Sverige.

Limtop är en innovativ formulering för behandling av aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Målet är en produkt med kort behandlingstid, förbättrad biverkningsprofil och likvärdig eller bättre effekt än konkurrerande preparat. Limtop baseras på en patentsökt formulering av en beprövad läkemedelssubstans som resulterar i att en hög och precis dos transporteras in i huden. I prekliniska försök visar Limtop väsentligt högre kapacitet att transportera den aktiva substansen till målvävnaden i huden jämfört med befintliga preparat.

Anslaget om 4 MSEK skall användas för utveckling av projektet som är i preklinisk fas. Målet är att starta kliniska studier under första halvåret 2012.

“Vi är mycket glada över att Limtop i hård konkurrens har valts ut för finansiering. Vinnovas satsning på Limtop är det största anslaget i höstens Forska & Väx program”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Vinnova planerar att fastställa beslut för beviljade projekt senast 8 december.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november, kl 12:00.

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se

Bifogade filer

PDF-dokument