Moberg Pharma AB (publ)

MOBERG DERMA FÅR TILLSTÅND FÖR FAS II-PRÖVNING

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 08:00 CET

Läkemedelsverket har gett Moberg Derma klartecken att inleda fas II-prövning av MOB-015. MOB-015 är bolagets nästa generations utvärtes behandling mot nagelsvamp, som har svampdödande, keratolytiska (avfjällande) och uppmjukande egenskaper. 

Nagelsvamp yttrar sig främst genom att naglarna blir förtjockade och missfärgade. Sjukdomen är vanlig och drabbar cirka 100 miljoner patienter i Europa och Nordamerika varav en majoritet inte behandlar sin nagelsvamp.

"Eftersom den aktiva substansen i MOB-015 redan används för tablettbehandling av nagelsvamp förbättras våra möjligheter att lyckas med det nya preparatet . MOB-015 kan bli den första utvärtes behandlingen som ger bättre effekt än tablettbehandling och det utan risk för biverkningar”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

“Vi ser fram emot att komma igång med studien. Den nya behandlingen kan hjälpa de miljontals som i dag inte behandlar sin nagelsvamp”, fortsätter han.

Syftet med prövningen, som inkluderar 250 patienter, är att bekräfta produktkonceptet för MOB-015 samt ge vägledning inför en klinisk fas III-prövning. Under tolv månader följs patienterna och de effektvariabler som FDA, EMA och andra relevanta myndigheter normalt accepterar för indikationen nagelsvamp tillämpas.

Om MOB-015 och nagelsvamp
MOB-015 är en är ny utvärtes behandling mot nagelsvamp med både svampdödande, keratolytiska och uppmjukande egenskaper. Den patentsökta formuleringsteknologin möjliggör att höga koncentrationer av en svampdödande substans transporteras in och genom nagelvävnad. I prekliniska studier på humana naglar har mer än tio gånger högre koncentrationer av den svampdödande substansen uppmätts än vad som framgångsrik tablettbehandling resulterar i. Eftersom MOB-015 appliceras lokalt undviker man de biverkningar som tablettbehandling är förknippad med.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil. 

Kontakt Moberg Derma
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB, baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen. För mer information: www.mobergderma.se