Moberg Pharma AB (publ)

MOBERG DERMA OCH MEDA UTÖKAR LICENSAVTAL

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 14:00 CET

Moberg Derma AB (OMX: MOB) och Meda AB har tecknat ytterligare ett avtal avseende rättigheterna för Nalox- Moberg Dermas patenterade produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet utökar Medas rättighet att marknadsföra och sälja Nalox till Ryssland, Turkiet och ett antal länder i Östeuropa. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.

Meda lanserade Nalox™ i Norden i slutet av 2010. Snabbt efter lansering blev Nalox™ marknadsledande och har under 2011 stärkt sin marknadsledande position i Norden. I september tecknades ett avtal som gav Meda exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Nalox™ på ett flertal stora marknader i Europa, bl a Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien.  Lansering beräknas starta under första halvåret 2012.  

Det nya avtalet omfattar flera stora länder, bl a Ryssland, Turkiet och Polen, motsvarande totalt ca 300 miljoner invånare. Sammantaget omfattar Medas rättigheter till Nalox™ nu 22 länder, motsvarande ca 550 miljoner invånare.

Som ersättning för de exklusiva rättigheterna för de tillkommande länderna betalar Meda totalt 18 MSEK, varav 7,5 MSEK vid avtalets undertecknande och resterande 11,5 MSEK vid s k milestones. Därutöver utgår ersättning för levererade produkter. 

“Vi är mycket nöjda över samarbetet med Meda OTC och det är glädjande att Meda vill utöka sin satsning på Nalox till ytterligare marknader. Genom avtalen för Naloxsom omfattar flertalet stora marknader har vi en stabil bas för att nå vårt finansiella mål om positivt kassaflöde och rörelseresultat helåret 2013. Engångsbetalningen i detta avtal medför också att vi uppnår positivt resultat för innevarande kvartal", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma. 

Om Nalox och nagelsjukdomar
Nalox™ är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 och snabbt blev marknadsledande. Nalox™ tillhandahålls receptfritt och säljs under namnet Emtrix® på vissa marknader samt Kerasal® Nail i USA. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Nalox™ har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se 

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november, kl 14:00. 

 

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se

Bifogade filer

PDF-dokument