Moberg Pharma AB (publ)

MOBERG DERMA RAPPORTERAR POSITIVA KLINISKA RESULTAT FÖR NALOX

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 11:00 CET

Moberg Derma AB rapporterar idag positiva resultat från en klinisk studie för Nalox. Studien omfattade 75 patienter med nagelsvamp och visade att 92% av patienterna förbättrades efter 8 veckors behandling. Redan efter 2 veckor syntes en förbättring hos 77% av patienterna.

Den kliniska studien av Nalox var en öppen klinisk studie som genomfördes på två kliniker i Sverige under hösten 2010. Syftet var att undersöka tidiga behandlingseffekter av Nalox. Patienterna följdes upp efter 2, 4 och 8 veckors behandling med Nalox.

“Den snabba synliga förbättringen av nageln ökar patientens motivation att fortsätta behandlingen till läkning och ny nagel vuxit ut. Resultaten från denna kliniska studie stärker vår position inför lansering av produkten på ytterligare marknader under 2011”, kommenterar Moberg Dermas VD, Peter Wolpert.

Om Nalox/Emtrix och nagelsjukdomar
Nalox är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010. Produkten kommer marknadsföras under varumärket Emtrix på vissa marknader utanför Norden. Nalox tillhandahålls receptfritt och har potential att bli förstahandsval. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Nalox har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan efter två veckor. Mer information finns på www.nalox.se.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil. 

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ.), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen.

För mer information: www.mobergderma.se