Moberg Pharma AB (publ)

MOBERG PHARMAS VALBEREDNING UTSEDD

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 11:02 CET

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2014 utgörs av:

·  Mats Petterson, styrelseordförande
·  Per-Olof Edin, utsedd av Östersjöstiftelsen
·  Håkan Åström, utsedd av SIX SIS AG
·  Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB (Publ)

Per-Olof Edin har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar tillsammans 43,5 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2013.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2014 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. 

Årsstämman 2014 hålls i Stockholm den 13 maj.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31 december 2013.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se  

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 - 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™ and Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.

Bifogade filer

PDF-dokument