ReadSoft

Mobil datafångst succé hos Spärrservice

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 10:05 CEST

Det svenska företaget Spärrservice är en av pionjärerna när det gäller att förbättra affärsprocesser med hjälp av ReadSofts mobila koncept för automatisk datafångst. Den nyutvecklade lösningen från ReadSoft och Vodafone har gett Spärrservice kraftigt förkortade ledtider i hanteringen av köpordrar och uppföljning. Mobil datafångst möjliggörs av ReadSofts programvara FORMS i samverkan med tjänsten Vodafone Notera Blankett, samt av digitala pennor utrustade med Anotofunktionalitet.

Över 450 000 personer använder sig idag av Spärrservice produkter för att skydda bl a sina nycklar, kort, id-handlingar och mobiltelefoner. När företaget nyligen investerade i ett nytt data- och affärsystem valde man också att ta ett stort steg in i framtiden vad gäller försäljningen ute på fältet. Visionen var att med ny teknologi bana väg för snabbare, mer effektiv och modernare försäljning.

- Första intrycket av det mobila konceptet var näst intill futuristiskt, inleder Lars Selegran, IT-chef på Spärrservice och fortsätter: När vi fick det presenterat för oss var beslutet enkelt, det här måste vi bara ha!

Idag finns ReadSoft-konceptet i 20 säljares händer och så fort kunden har bestämt sig för någon av Spärrservice tjänster fyller de i ett formulär med en digital penna som är försedd med Anotofunktionalitet. Pennans inbyggda kamera läser vad som skrivs och lagrar informationen. När säljaren bockar i en ruta på blanketten skickar pennan iväg informationen med hjälp av bluetooth till en mobiltelefon. Mobiltelefonen skickar informationen vidare via tjänsten Vodafone Notera Blankett varefter FORMS tolkar köpordern och kundens tjänster kan aktiveras omgående.

- Den röda tråden är att vi kortat i stort sett alla ledtider relaterade till säljarbetet på fältet. Istället för att lagra köpordrar i rader av pärmar finns nu kundens information tillgänglig elektroniskt. Det faktum att vi dessutom kan fakturera kunder i samma ögonblick som de skriver på avtalet innebär bättre ekonomisk kontroll och att Spärrservice får betalt snabbare för de tjänster vi levererar, säger Lars Selegran, IT- chef på Spärrservice.

Hur fungerar FORMS med Anotokonceptet?
Med ReadSofts programvara FORMS tolkar man inte bara information från inscannade papper, utan också från en mängd olika elektroniska format såsom t ex email, web och olika bildformat. Med hjälp av digitala pennor med Anotofunktionalitet skickas bilden av det som skrivits in i t ex ett beställningsformulär vidare till en mobiltelefon som i sin tur skickar bilden vidare till en mobiltelefonsoperatör. Därifrån sänds bilden till en ReadSoft FORMS-installation varhelst man önskar. Bilden tolkas, informationen verifieras och överförs till ett målsystem precis på samma sätt som om man scannat in blanketten. Den stora vinsten med mobil datafångst är att hela processen från ifyllande av blanketten tills att informationen hamnat i målsystemet går mycket snabbare än vid vanlig pappershantering.

För mer information kontakta:

ReadSoft AB Spärrservice Sverige AB
Jan Andersson, VD ReadSoft, Lars Selegran, IT Chef
Tel: 0708 - 37 66 00 eller Direkt, 08-50 55 30 30
Olof Engvall, Informationschef Mobil, 0709-84 95 70
Tel: 0708 - 37 66 70
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.