RISE Research Institutes of Sweden AB

Mobil fabrik som framställer nanocellulosa

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 15:00 CEST

Innventia och BillerudKorsnäs har ingått ett samarbete med syfte att bygga en flyttbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa och testa materialet i fullskalig papperstillverkning. Projektet finansieras av Vinnova, Innventia och BillerudKorsnäs.

Nanocellulosa kan användas som tillsats vid papperstillverkning för att göra lättare och starkare papper och kartong men kan även användas i en rad andra tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, och byggindustrin etc. Det innebär att papper ges helt nya egenskaper och skulle kunna ersätta exempelvis plast inom många områden. Fler produkter än idag skulle därmed kunna tillverkas från förnyelsebar och bionedbrytbar råvara.

Innventia driver sedan 2010 en pilotfabrik för framställning av nanocellulosa vid forskningsinstitutet i Stockholm. Genom etableringen av denna kunde tillräckligt stora mängder nanocellulosa framställas för forskning och utveckling mot papperstillämpningar. I ett unikt samarbete mellan BillerudKorsnäs och Innventia byggs nu en flyttbar demonstrationsfabrik som gör det möjligt att producera nanocellulosa i stor skala för användning i fullskaleförsök på pappers- och kartongmaskiner.

– Nanocellulosa har fantastisk potential i papperstillämpningar, men även inom andra applikationer. Det här nya projektet är därför spännande då det ger oss en möjlighet att utvärdera potentialen i fullskala. säger Mikael Ankerfors, Projektledare, New Business Lab, BillerudKorsnäs.

– Innovation är en helt central del av BillerudKorsnäs affärsmodell. Det är därför en perfekt matchning mellan vår mission (att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid) och att vara en del av ett projekt som syftar till att utforska potentialen i fullskalig produktion av nanocellulosa, säger Magnus Wikström, SVP Strategic Development, BillerudKorsnäs.

– Det här är ett mycket viktigt steg. Tillgången på testbäddar och demonstrationsanläggningar är ofta helt avgörande för att kunna skala upp de nya processer som kommer ut från vår forskning och utveckling, säger Anna Wiberg, ansvarig för Verksamhetsutveckling Material Processes, Innventia.

– Tack vare samarbetet med BillerudKorsnäs kan utvecklingen mot nya nanocellulosabaserade material ta ett språng. I ett senare skede kommer vi att erbjuda fler företag att få tillgång till demonstrationsfabriken som stöd i deras innovationsprocess, säger Torgny Persson, Vice President affärsområde Material Processes, Innventia.

För mer information vänligen kontakta Torgny Persson, Innventia +46 768 76 73 08, torgny.persson@innventia.com eller Mikael Ankerfors, BillerudKorsnäs, +46 703 25 29 80, mikael.ankerfors@billerudkorsnas.com

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.

BillerudKorsnäs erbjuder högkvalitativt papper och spetskunskap inom förpackningar. Tillsammans med vårt globala nätverk av konverterare utvecklar vi smartare förpackningslösningar som sparar kostnader, stärker varumärken genom förbättrad design, bidrar till smidigare logistik och en renare miljö. Vi omsätter 20 miljarder SEK och har 4300 anställda i 13 länder. www.billerudkorsnas.se