Vägverket

Mobil hastighetskamera ger säkrare vägarbetsplatser

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 13:50 CEST

För att förbättra trafiksäkerheten och arbetsmiljön vid vägarbetsplatser kommer Vägverket Region Mitt i samarbete med trafikpolisen i Gävleborg och Västernorrland att som första region i landet pröva mobila hastighetskameror (ATK).

Det är polisens nya digitala hastighetskameror som nu även tagits fram för mobil användning. Systemet med mobila hastighetskameror kommer att prövas vid en rad vägarbeten längs E4 i Västernorrland och i Gävleborg. Hastighetskameror har visat sig vara ett effektivt sätt att sänka medelhastigheten och därigenom minska antalet olyckor.

- Med det här försöket fullföljer vi vår tradition av att snabbt anamma ny teknik för att öka trafiksäkerheten. Vi var först i Sverige med att bygga vajermitträcken, och vi var först ut med ATK, säger Bo Sjödin, avdelningschef på Vägverket Region Mitt.

Försöket är ett samarbete mellan Vägverket Region Mitt och trafikpolisen i Gävleborg och i Västernorrland. Polisen ansvarar för att överträdelser utreds och för att fortkörare bötfälls.

Frågor om de mobila hastighetskamerorna kan ställas till:

Bo Sjödin, tfn 070-577 17 08, avdelningschef Samhällsavdelningen, Vägverket Region Mitt
Jörgen Norrmén, tfn 070-230 96 77, projektledare Vägverket Region Mitt
Håkan Lundberg, tfn 070-665 43 11, chef för trafikpolisen, Gävleborgs län.
Svante Näsström, tfn 070-312 34 12, chef för trafikpolisen, Västernorrlands län
Stig Edvinsson, tfn 070-573 58 28, ombudsman SEKO/LO