Västra Götalandsregionen

Mobil läkare gör akuta hembesök hos äldre

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:52 CET

Ettårigt projekt i Uddevalla och på Orust
Mobil läkare gör akuta hembesök hos äldre

Gamla människor ska inte behöva sitta på akutmottagningen i onödan. Från årsskiftet projektanställs en mobil läkare i Primärvården FyrBoDal under ett år för att göra akuta hembesök hos äldre i Uddevalla och på Orust.
- Det här är en kvalitetsförbättring för äldre utanför de särskilda boendena, säger Sylvia Wide, primärvårdsområdeschef i Uddevalla. Tanken är inte att det ska ersätta den planerade vården utan att vi genom en eller ett par akuta insatser i hemmet ska kunna förhindra onödiga besök på sjukhuset och i nästa steg kanske inläggning, vilket ofta blir en följd när patienten väl är på akutmottagningen.

Projektet är ett resultat av en gemensam ansökan ifrån primärvården, länssjukvården och kommunerna Uddevalla och Orust. De har via närsjukvårdsgruppen sökt och fått statliga pengar som är riktade mot framförallt multisjuka äldre i syfte att förbättra deras situation och göra det möjligt att vårdas i hemmet i större utsträckning när det inte är nödvändigt med sjukhusets resurser.
Vid årsskiftet projektanställs Rigmor Dahl, distriktsläkare från Uddevalla, för att arbeta som mobil läkare i Uddevalla och på Orust. Tillsammans med en sjuksköterska kan hon göra akuta hembesök hos äldre som annars hade varit hänvisade till sjukhusets akutmottagning.
- Vi har fått 1,5 Mkr för projektet och vi startar med ett år, men jag hoppas att vi kan få pengar för ytterligare ett år, säger Sylvia Wide, primärvårdsområdeschef i Uddevalla.

Kvalitetsförbättring
Projektet ska inte ersätta något som redan i dag finns utan är en kvalitetsförbättring. Nu blir det möjligt för äldre att få akut sjukvård hemma.
- Den planerade vården kommer att bedrivas som tidigare. Tanken med projektet är att kunna avstyra besök på akuten när man klarar sig med en eller ett par läkarinsatser i hemmet.
Det är inte möjligt att boka besöket själv i förväg. Kontakten ska alltid gå via en sjuksköterska som bedömer om ett hembesök är ett alternativ.
Sedan görs hembesöket i team med doktorn och en sjuksköterska. Landstinget i Uppsala har under flera år haft en mobil läkare och erfarenheterna därifrån har visat att det är effektivt att arbeta på det sättet. Dessutom vet man därifrån att det går att förhindra många akutbesök och även inläggningar på sjukhus med hjälp av en mobil läkare.
- Det här är kostnadseffektivt, men framför allt kan vi erbjuda en mer humanitär vård, säger Sylvia Wide.

Patienterna är vinnare i projektet
Den mobila läkaren kommer sannolikt att innebära en avlastning för länssjukvårdens akutmottagningar, men sådana effekter kommer inte att märkas i primärvården.
- Det här påverkar inte besöken i särskilda boenden eller planerade hembesök som vi gör idag, men det känns tillfredsställande att vi kan möta ett behov som vi inte tidigare klarat av, säger Sylvia Wide.
Hon framhåller dock att det inte är vården som ska ses som den stora vinnaren i projektet utan patienterna. Den stora vinsten gör ju de äldre patienter som nu kan stanna hemma och vänta på doktorn och slipper åka till akutmottagningen.

Kontaktperson: Sylvia Wide, primärvårdsområdeschef i Uddevalla för Primärvården FyrBoDal, telefon 0706-725 174