Västra Götalandsregionen

Mobil sjuksköterska gör hembesök hos äldre

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:03 CET

Primärvården FyrBoDal har fått statliga pengar för att satsa på de mest sjuka äldre. Det handlar om projekt i fem kommuner, Lysekil, Sotenäs, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet, med distrikts-/sjuksköterskor som kan göra hembesök hos de äldre.

Totalt har primärvården fått 2,5 Mkr i projektmedel. Till det kommer 500 000 för ett samverkansprojekt med läkemedelsenheten.
Målgruppen är människor över 65 år som bor i eget boende och som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Syftet är att höja kvaliteten i vården och utveckla insatserna för målgruppen.
En mobil sjuksköterska är ett sätt att öka tillgängligheten och kontinuiteten. Sköterskan blir också något av en spindel i nätet ut mot övrig sjukvård och primärvård.
Primärvårdens sjuksköterskor samverkar med NU-sjukvården för att vårdkedjan mellan primärvården och länssjukvården ska fungera så bra som möjligt vid utskrivning. Det finns också en upparbetad kontakt med Uddevalla sjukhus när det gäller att fånga upp patienter från Sotenäs och Lysekil som besöker akutmottagningen.
I Göta Älvdalen har projekten redan startat i Vänersborg och Lilla Edet och Trollhättan kommer igång lite senare i vår. I Vänersborg ska två projekt genomföras, varav ett i samverkan med läkemedelsenheten. I Norra Bohuslän startade projekten den 1 januari.
Förhoppningen är att arbetssättet ska minska besöken på akutmottagning och jourcentral samt återinläggningar inom NU-sjukvården. Det kan konkret innebära att patienten får en bättre kvalitet till en lägre kostnad.

Distriktssköterskan Birgitta Ahl arbetar med projektet tre dagar i veckan. Då gör hon hembesök hos patienter från Vänerparkens och Brålandas upptagningsområde.
Hon tycker att det ibland är väldigt bra att kunna göra den första medicinska bedömningen i hemmet för att få en helhetsbild av patientens situation. Kanske visar det sig att patienten kan stanna hemma med lite extra stöd istället för att åka till sjukhus eller vårdcentral. Under hembesöket kan Birgitta kolla blodtrycket, blodsockret och även ta ett urinprov. Hon kan också ta upp frågor om kost och medicinering.
En del patienter har dessutom ganska svårt att ta sig till vården och det kan finnas bitar som sjuksköterskan ser i hemmet som är väldigt bra att få stöd med för en ökad livskvalitet.
Birgitta tror att möjligheten att få stöd hemma kan öka tryggheten för patienten. Många gånger kanske kontakten med distriktssköterskan räcker för att man som gammal ska ”våga” stanna hemma istället för att åka till akuten.

Hembesöken kan initieras från olika håll, primärvården, länssjukvården och i vissa fall kommunerna. Ibland är det hemtjänstens personal som ser att det finns behov av ett hembesök.
- Våra distriktssköterskor har haft kontakt med många patienter som vårdas av anhöriga och/eller har mycket hemtjänst, säger Ann-Christine Conradsson, projektledare i Norra Bohuslän.
Hon tror att hembesöket kan innebära en stor skillnad i livskvaliteten för enskilda patienter. Sköterskan kan titta på allmäntillståndet rent medicinskt, men också hur det dagliga livet fungerar med medicinering, kost och hemsituation. Det är många saker som kan påverka livet för en sjuk människa och det kan vara svårt att få hela bilden vid ett besök på vårdcentralen.
- Det finns ett stort behov av det här stödet. Det enda man kan vara bekymrad över är vad som händer sedan – om vi har något att erbjuda 2008 när projekttiden är slut.

Fakta:
Socialstyrelsen har delat ut statliga stimulanspengarna för insatser inom vård och omsorgen om de mest sjuka äldre. Pengarna har gått till hälso- och sjukvårdsnämnderna och det är därifrån Primärvården FyrBoDal sökt projektmedel.
Primärvårdsområdet Göta Älvdalen har fått 1 miljon kronor och ytterligare 500 000 i samarbete med läkemedelsenheten. Primärvårdsområdet Norra Bohuslän har fått 1,5 miljoner kronor. Totalt handlar det alltså om 3 miljoner kronor.
Till det kommer ytterligare ett projekt i primärvårdens regi med en mobil läkare i Uddevalla och på Orust. Läs mer om det projektet i ett tidigare pressmeddelande (länk).
Dessutom pågår ytterligare två projekt inom det geografiska området FyrBoDal. NU-sjukvården har fått 900 000 kronor för ett projekt som sker i samverkan med primärvården och dagrehab i Bengtsfors har fått 600 000 kronor.
En gemensam utvärdering ska göras efter projekttidens slut.




Kontaktperson: Claes Hegen, chefläkare och tidigare PVO-chef i Göta Älvdalen, 0708-107431
Margaretha Gustavsson, utvecklingssekreterare i Göta Älvdalen, 0705-698973 Birgitta Ahl, distriktssköterska i projektet för Vänerparkens och Brålandas upptagningsområde, 0730-864200 Ann-Cristine Conradson, projektledare i Norra Bohuslän, 0730-478400