Vodafone Sverige AB

Mobil teknik gör transporter mer säkra och miljövänliga

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 10:04 CEST

Vodafone Sverige och Scania har tagit fram en mobil kommunikationslösning där europeiska åkerier och speditionsföretag får kontinuerlig information om sina lastbilars tillstånd ute på vägarna. Därmed kan transportföretagen enkelt optimera serviceintervaller, hålla kontakt med förare och få underlag som lägger grunden för ett mer ekonomiskt körsätt.

Lösningen är valbar på alla nya fordon från Scania. Information från fordonet överförs via ett vanligt GSM-abonnemang. Via en webbtjänst från Scania kan transportföretagen därefter skapa profiler på sina fordon och mobilt ställa en mängd frågor kring fordonens tillstånd, som till exempel mätarställning, bränsleförbrukning, larm och position. Det går även att skicka textbaserade körordrar till bilen som sedan föraren kan svara på.

– Samarbetet med Vodafone har gett oss ett system som ger våra kunder möjlighet att förbättra ekonomin i sina fordonsflottor och administrationen kring dessa. Idag har våra kunder till exempel behov av att kontinuerligt kunna följa fordonets position och status, vilket detta system ger underlag till, säger Joakim Ewers, Senior Manager Infotronics Business på Scania.

Scania har utvecklat hård- och mjukvaran till lösningen medan Vodafone står för den mobila kommunikationen.

– Detta system bygger på vår tjänsteplattform som utgör grunden för att bygga pålitliga och flexibla helhetslösningar inom mobil kommunikation. Genom våra tjänster kan vi minska kommunikationsklyftor mellan människor, utrustning och produktionssystem. Vi har många spännande tillämpningsområden inom fordonsindustrin för denna teknik. Inom privatfordonsmarknaden handlar det bland annat om informationstjänster, servicefrågor och förbättrad säkerhet, säger Anders Sjöholm, chef för affärsområde Företag på Vodafone Sverige.

För mer information kontakta:
Vodafone Sverige
Anders Sjöholm, affärsområdeschef Företag
Telefon: 0708-33 10 22, e-post: anders.sjoholm@vodafone.se

Scania
Joakim Ewers, Senior Manager Infotronics Business
Telefon: 08-553 806 98, e-post: joakim.ewers@scania.com