Mobila Posten

Mobila Posten finns nu även som en fri tjänst

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 13:18 CET

Mobila Posten nu som en fri tjänst

Mobila Posten nu även som en fri tjänst. Abonnenten behöver inte längre betala för vare sig adressändring, eftersändning eller sin postservice. Alla bekymmer med en icke-fungerande postservice är nu ett minne blott.

Problemet

Posten försvinner. Posten kommer bort. Du blir bestulen på din post. Posten slarvas bort. Posten blir försenad. Posten kan inte levereras till ditt hem. Posten hittas inte. Posten vill inte komma fram. Din brevlåda sitter för lågt, högt eller för långt bort för brevbäraren. Det är för kallt eller för varmt att leverera posten för brevbäraren. Din post är inte skyddad, trygg eller säker i dagens posthantering. Eftersändning och adressändring kostar dig betydande belopp när du ska resa eller flytta.

Missnöjet med postservicen bara ökar och sprider sig i landet. Inga tecken till någon bättring. Postsjukan fortsätter.

Lösningen

Mobila Posten frigör användaren från dagens bekymmersamma postservice, gör han eller hon fri från brevlådan eller postboxen samt ökar friheten för mottagaren av post.

Nu kommer även tjänsten som en fri tjänst för privatpersoner, företag och föreningar i Sverige. Vi hjälper abonnenten att ta bort alla kostnader med adressändring och eftersänding som båda inte längre behöver betalas samt för postservicen.

"Detta medför ett stort genombrott för postservicen i Sverige. Alla, oavsett var du bor, får sin post lika snabbt och bekymmersfritt med Mobila Posten, säger Reino Kurki, Regionchef Norden."

Registrering

På hemsidan Mobila Posten finns alla nödvändiga uppgifter för att registrera dig eller skicka e-post till registry@mobila-posten.se.

Mobila Posten den intelligenta postservicen.