Mobila Posten

Mobila Posten förbättrar brevservicen - Vi skickar fortfarande brev och därför ska servicen förbättras och inte försämras

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 11:32 CEST

Pressmeddelande

Stockholm 2008-09-19

Mobila Posten förbättrar brevservicen

- Vi skickar fortfarande brev och därför ska servicen förbättras och inte försämras

Även om vi skickar relativt färre brev per invånare måste brevservicen förbättras då den under många år varit undermålig. Allmänt anses att breven ska delas ut nästa dag eller snabbare. Man ska som leverantör inte tillåtas att minska denna servicenivå. I denna fråga är det inte rimligt att postdistributörerna får bestämma nivån, då det skulle underordna kontrollmyndigheten. Kraven Post och Telestyrelsen ställer på postoperatörerna är uppenbarligen inte tillräckligt kraftfulla.

Företag, organisationer och privatpersoner, alla, är vi beroende av att brevservicen fungerar. Minskning av antalet utdelningsdagar, senareläggning av utdelningstiderna och utplacering av brevlådor långt från hemmet, gör att brevservicen påverkar allas dagliga verksamhet negativt. Den totala samhällskostnaden för detta är något som man inte har uppskattat innan besluten om förändringar togs. Konsekvenserna betalas av oss alla och kostnaden är mycket hög. Man ska i ett modern samhälle kunna förvänta sig att brevservicen fungerar alla veckans dagar året runt oavsett var man bor i landet. En skärpning av servicenivån är en nödvändighet att genomföra för Post och Telestyrelsen för att bibehålla en tillfredsställande infrastruktur av information i samhället. Att breven skulle försvinna är en lång process och kommer säkert att ta över 10 år och fram tills dess måste brevservicen fungera med högsta servicenivå.

Mobila Posten är en miljövänlig tjänst som ger privatpersoner, företag och organisationer frihet från att tömma brevlådor, postboxar eller postfack. Pappersposten läses istället direkt i datorn var man än befinner sig i världen. Tjänsten är snabbare och avsevärt säkrare än traditionell posthantering. Människor med olika behov kan ta del av sin post på ett enklare sätt, likaså om du är på semester, bor i glesbygd, skärgård, eller är på resande fot. (www.mobila-posten.se)

Mobila Posten minskar posttransporterna som resulterar i minskade CO2 utsläpp, mindre försurning och resultatet blir en förbättrad miljö. Indirekt minskar pappersanvändningen avsevärt inte minst genom en minskad volym av direktreklam. Återvinningen av papper ökar från ca. 10% i genomsnitt för en privatperson till nästan 90% genom utnyttjandet av tjänsten. Tjänsten är helt enkelt det miljövänligaste alternativet som finns i dag. Varje abonnent bidrar till en minskad miljöbelastning som ger omedelbar effekt.

För mer information kontakta:

Mobila Posten

media@mobila-posten.se