ESBRI

Mobila uppfinnare är inte mer produktiva

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 12:22 CEST

25 oktober, under VINNOVAs årskonferens, avslöjades vinnarna i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt läsåret 2011-2012. Lina Ahlin, nationalekonom från Lunds universitet, stod som ensam segrare med sin uppsats om svenska uppfinnares mobilitet.

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. ESBRI och VINNOVA har startat tävlingen Nytt&Nyttigt för att uppmuntra till kunskapsgenerering inom fältet innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Årets vinnande uppsats har titeln ”Mobility and productivity among Swedish inventors – a cause for causality?” och har skrivits av Lina Ahlin, nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

– Jag fann ganska förvånande ett negativt samband mellan mobilitet och produktivitet hos svenska uppfinnare under det tidiga 2000-talet. Rörlighet och produktivitet påverkar varandra negativt.

– Det negativa sambandet står i motsats till tidigare forskning. Detta kan bero på att svenska uppfinnare är välmatchade på arbetsmarknaden, eller på den svenska arbetsmarknaden i stort. Däremot har utbildning en positiv effekt på både mobilitet och produktivitet, säger Lina Ahlin.

Andrapristagare är Malin Hollström och Elin Janum, institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Deras uppsats ”Innovativa vandringsupplevelser” handlar om tjänsteinnovation inom upplevelseindustrin.

I år hamnade två uppsatser på tredje plats. Den ena, ”Need for Speed – Exploring Swedish High-Tech Subsidiaries’ Innovation Process in China” är skriven av Erik Andersson och Fredrik Thimell, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den andra, ”A Sweet Tooth for Innovation – A Case Study of Upstream Collaboration at Leaf” är skriven av Lina Bengtsson och Anna Walberg, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Prisutdelare för årets Nytt&Nyttigt var statssekreterare Håkan Ekengren som assisterades av VINNOVAs gd Charlotte Brogren och ESBRIs vd Magnus Aronsson. Vinnarna belönas med resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 12 500 kronor.

Kontakta Christina Eriksson, projektledare ESBRI: innovationsuppsats@esbri.se
Mer info och sammanfattning finns på: www.innovationsuppsats.se

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se