Infracontrol AB

Mobilitetsveckan får fler att cykla

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 08:26 CEST

Europeiska Mobilitetsveckan, som genomfördes den 16-22 september, är ett årligt internationellt evenemang för att främja hållbara transportmedel som gång, cykling, kollektivtrafik, bildelning och bilpooler. Lokala myndigheter anordnar informationsaktiviteter och lanserar satsningar som ska hjälpa människor att upptäcka och använda alternativa sätt att resa. Ett exempel på det var invigningen av ännu en cykelbarometer, denna gång i Skien i Telemark fylkeskommune i Norge.

Jonas Bratt, Affärsområdeschef på Infracontrol, är en av alla de människor som arbetar engagerat för att få fler att ställa bilen och gå över till mer hållbara alternativ:

- Mobilitetsveckan syftar till att ge människor möjlighet att upptäcka alternativa transportsätt, till exempel att gå, cykla, åka kollektivt, vara med i en bilpool eller samåka. Vårt sätt att bidra till detta är att hjälpa kommuner att införa småskaliga ITS-lösningar som t.ex. cykelbarometrar och mätstationer som uppmärksammar och mäter gång- och cykeltrafiken.

En övergång till mer hållbara transporter är nödvändig

Man räknar med att 80% av Europas befolkning kommer att leva i urbana miljöer 2020. Den samhällsstruktur vi har idag bygger till stor del på biltransporter. Det är något som dels innebär stora påfrestningar på miljön och människors hälsa, dels ger det en försämrad framkomlighet som hämmar en långsiktig tillväxt och en övergång till ett mer hållbart samhälle. Därför är det viktigt att många olika insatser görs för att främja användandet och utvecklingen av alternativa transportsätt. Ett exempel på det är den årliga internationella European Mobility Week, som nu senast genomfördes 16-22 september. Johan Höglund, VD för Infracontrol, är övertygad om att vi kan skapa ett mer hållbart samhälle när det gäller transporter, och att vinsterna med det är ganska klara:

- Det viktigaste är förstås den gemensamma samhällsnyttan med mindre klimatpåverkan, renare luft, minskat buller och bättre trafiksäkerhet. Men för den enskilda trafikanten finns väl så viktiga vinster i form av bättre hälsa och mer pengar kvar att använda till annat.

Han berättar att Infracontrol nu har hjälpt ett 30-tal kommuner att använda ITS-lösningar som en del av deras satsningar för att göra det säkrare, snabbare och enklare att gå och cykla. En del av detta är att samla in information i realtid så att man ser hur trafiken ser ut på olika platser och tider. En annan är de cykelbarometrar som man nu ser installeras på fler och fler platser, nu senast i Skien i Telemark Fylkeskommune i Norge.

Koll på trafiken ger bättre beslutsunderlag

Med cykelbarometrarna kan man ge nyttig information till cyklisterna som gör det enklare och roligare att cykla. Den cykelbarometer som Infracontrol har tagit fram har inga begränsningar för vad man kan visa, det kan handla om allt från trafikinformation till en enkel väderprognos. Samtidigt samlas värdefull data som kan ligga till grund för kommande beslut om satsningar. Cykelbarometrarna är uppkopplade och lämnar kontinuerligt information:

- Med cykelbarometrarna följer även en anslutning till Infracontrol Online som gör det möjligt att följa cykelflödet i realtid via webben, säger Jonas Bratt, som är Affärsområdeschef för denna typ av lösningar på Infracontrol. Mätpunkterna presenteras på en karta och det är enkelt att ta fram statistik över hur cykeltrafiken ser ut på olika platser och tider. Där är det också enkelt att hantera informationen som presenteras på barometrarna.

Det är ofta ganska ambitiösa mål som sätts upp när det gäller att få fler att resa miljövänligare. Men hur vet man var man ska sätta in olika gärder, och hur kan man se effekten av dem? Jonas Bratt menar att en av de viktigaste faktorerna för att nå de uppsatta målen är att ha bättre koll på trafiken:

- Utrustning som mäter hur trafiken rör sig ger tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information och därmed bättre beslutsunderlag för de åtgärder som planeras. Man kan också följa upp olika åtgärder och analysera deras effekt i efterhand. Detta gäller inte minst gångtrafikanterna där ny teknik gör det möjligt att få väldigt bra koll på hur de rör sig i trafikmiljön.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.