Region Örebro län

Mobilt närsjukvårdsteam i Örebro blir permanent

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 15:15 CEST

Det mobila närsjukvårdsteam i Örebro som har drivits i projektform sedan januari 2017 har minskat så väl antalet besök på akutmottagningen som antalet besök på vårdcentralen hos de patienter som vårdats av teamet. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att permanenta satsningen.

Det treåriga projektet i form av ett mobilt sjukvårdsteam med fokus på äldre personer med omfattande behov har drivits gemensamt av Region Örebro län och Örebro kommun. Med ett halvår kvar till bokslut har projektet utvärderats med goda resultat.

”Ökad trygghet och förbättrad tillgänglighet”

- Vi kan se att antalet besök på akutmottagningen, behov av inläggning på sjukhus och antal besök på vårdcentralen har minskat för de som vårdats av teamet. Glädjande nog visar utvärderingen också att de aktuella patienterna upplever en ökad trygghet och förbättrad tillgänglighet, säger Karin Sundin (S), ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd.

Mot bakgrund av detta fattade hälso- och sjukvårdsnämnden i dag beslut om att ge mer långsiktiga förutsättningar och permanenta det mobila närsjukvårdsteamet i Örebro. Dessutom utökas uppdraget till att också utveckla det mobila teamets möjligheter att göra mer akuta insatser.

Strategi för länets mobila team

I hälso- och sjukvårdsnämndens beslut ryms också skrivningar om de tio nuvarande, och fyra kommande, mobila team som utgår från hälso- och sjukvårdens specialistkliniker samt om Kumlas hemtagningsteam som drivs tillsammans med Kumla kommun.

Satsningen på de mobila teamen är en del i arbetet med att utveckla bland annat tillgängligheten och kvaliteten inom den vård som finns nära invånarna.

- Vi har beställt en sammanhållande strategi för våra mobila team för att på så sätt säkerställa att teamen bidrar till en jämlik och evidensbaserad vård i hela länet. Ska vi klara framtidens utmaningar att bedriva en god och nära vård samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar så måste vi se till att använda våra samlade resurser på bästa sätt, säger Karin Sundin.

Kontakt:
Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-142 06 20

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.