Posifon AB

Mobilt trygghetssystem från Posifon AB

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 17:31 CEST

Posifon AB lanserar i samband med utställningen Vitalis i Göteborg 21 -23 april ett mobilt trygghetssystem som stöd för äldre och funktionshindrade.

Forskning inom området påvisar hög samstämmighet mellan omsorgsbehov och känslan av otrygghet, såväl hos målgruppen som hos anhöriga. Forskningen visar också att kommersiella lösningar bör ha en attraktiv design som kan uppskattas även av andra grupper i samhället och inte vara utformade som "äldrehjälpmedel". Dessutom bör personer med kognitiva besvär helst kommunicera med kända personer och inte med en generell larmcentral.

Dessa rön uppmärksammades av Posifons grundare då de var verksamma inom en forskningsstudio just med temat "teknik för äldre" och kom även att ligga till grund för utformningen av huvuddragen i Posifons trygghetslösning som patentsökts och fått ett internationellt pris för "bästa satellitpositioneringsidé".

Trygghetssystemet är baserat på etablerad GPS- och GSM-teknik och utgörs av

En attraktiv, liten och lättanvänd mobil som erbjuder

  • - Möjlighet att larma i kritiska situationer
  • - Samtalsstöd, både vid larm och annars, av omsorgsorganisationen eller anhöriga

Ett Internetbaserat stödsystem för vårdgivare och anhöriga som erbjuder

  • - Administration av brukare
  • - Mottagning av larm
  • - Automatiskt larm om bäraren kommer utanför ett bestämt geografiskt område
  • - Möjlighet att söka en saknad person
  • - Positionsangivelse på karta för snabb hjälp på plats
  • - Information om brukare

Intresset för Posifons trygghetssystem är redan stort och flera fälttester planeras med såväl kommunala som privata omsorgsorganisationer och flera kategorier av brukare.

Posifon AB är verksamt i Borås som har blivit en centralort för utveckling av stöd och hjälpmedel för äldre och funktionshindrade, i hög grad beroende på högkolans vårdinstitution och utbredd entreprenörsanda i Sjuhäradsbygden.

För mer information kontakta

Peter Thörnblom

VD Posifon AB

info@posifon.se

 033 435 79 80 

Monter F04:71