Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Mobiltelefoni fortsatte öka 2002

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 09:00 CEST

Nätdrift, inklusive mobiltelefoni, är den största delbranschen inom teleområdet och år 2002 hörde 89 procent av branschens 155 företag och 98 procent av de anställda (drygt 21 600 årspersoner) hit. Antalet sysselsatta inom branschen totalt minskade under det senaste året med 26 procent, främst på grund av TeliaSoneras utförsäljning av dotterbolag som inte längre tillhör branschen.

Även omsättningsmässigt var branschen nätdrift störst av de undersökta delbranscherna med 73,4 miljarder kronor i intäkter. En tredjedel av omsättningen kom från fasta telefonitjänster, medan mobila tjänster stod för 28 procent av den totala omsättningen i branschen. Två procent av den totala omsättningen kom från kunder i utlandet. Under 2002 omsatte företagen i hela branschen 76,2 miljarder kronor, en liten minskning jämfört med året innan.

Trafikvolymen, mätt i trafikminuter, omfattade 89 procent fast telefoni inklusive internetsamtal och 11 procent mobil telefoni år 2002. Den mobila trafiken ökade under året med 14 procent, medan den fasta trafiken ökade med endast en procent. Under perioden 1998–2002 har antalet mobilabonnemang ökat med 53 procent och de fasta abonnemangen med 5 procent.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA
www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB
Mats Jernström, telefon: 019-17 61 14, mats.jernstrom@scb..se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.