Örebro Läns Landsting

Mobiltelefoni kan öka risken för hjärntumör

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:41 CEST

Den hittills största studien om sambandet mellan mobiltelefonanvändning och risken för elakartad
hjärntumör har nu publicerats. Resultaten visar att tio års användning av mobil- och trådlös telefon ger en ökad risk för elakartad hjärntumör och att risken är störst hos dem som använt telefonen mycket, totalt 2000 timmar eller mer.

Lennart Hardell, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro, är en av forskarna bakom studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Archives of Occupational and Environmental Health. Studien omfattar 905 personer i åldrarna 20-80 år, bosatta i Mellansverige och som under åren 1997-2003 diagnostiserades med elakartad hjärntumör samt en kontrollgrupp av 2162 personer.

– Då vi jämförde de olika gruppernas användning av mobil- och trådlös telefon visade det sig att de som använt telefonen mycket och haft en lång latenstid, tid sedan användningsdebut, har en ökad risk för att utveckla hjärntumör, säger Lennart Hardell.

Studien visar också att riskökningen är speciellt markant för tumörer på den sida av huvudet där telefonen använts.Resultaten av studien är samstämmiga med de resultat som tidigare presenterats från både Tyskland och England för personer som använt mobiltelefon mer än tio år. Dessa studier har dock få användare med motsvarande latenstid, eftersom användningen av mobiltelefon i Tyskland och England började senare än i de nordiska länderna.

– Det är viktigt att poängtera att detta varken är en larmrapport eller ett uttryck för en folkepidemi. Studieresultaten ger dock anledning att mana till försiktighet vid användning av både mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT). Först och främst bör så kallad hands-free eller blue-tooth lösningar användas. I övrigt rekommenderas att samtalen hålls så korta som möjligt. Dessa råd är speciellt viktiga för yngre personer, som kan vara känsligare än vuxna. Dessutom kommer de att ha en betydligt längre livstidsexponering än andra grupper.

För mer information sök Lennart Hardell via universitetssjukhusets växel på tel 019-602 10 00 eller via e-post: lennart.hardell@orebroll.se
Bild på Lennart Hardell finns att hämta på universitetssjukhusets webbplats på adressen
www.orebroll.se/forskning/bildbank

Referens: Lennart Hardell, Kjell Hansson Mild and Michael Carlberg. Pooled analyses of two case-control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997-2003. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2006, DOI 10.1007/s00420-006-0088-5.