MobiOne AB

MobiOne levererar en komplett mobil datorlösning till Martinsen Transport och Scan Tank för ökad säkerhet, bättre körplanering och minskad miljöpåverkan

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:02 CET

MobiOne AB, leverantör av mobila standardlösningar för smart logistik och distribution, meddelar att man levererat en mobil fordonslösning till Martinsen Transport och dess systerföretag Scan Tank, för ökad säkerhet, effektivare planering och administration, samt minskad bränsleförbrukning.

Martinsen Transport AS och Scan Tank AS, i huvudsak inriktad på transporter inom petroleum, tar i samband med övertagandet av alla transporter för Shell Norge ytterligare ett steg i sitt arbete för säkra och effektiva transporter och utrustar sin flotta med en mobil fordonslösning från MobiOne.

”Vi har alltid satt en ära i att arbeta för en hög säkerhet, förbättrad miljö och effektivitet, både för våra chaufförer och för omgivningen. Som en av de första företagen i norra Europa utrustar vi nu våra bilar med fordonsdator och en unik lösning från MobiOne”, berättar Morten Tönjumshagen, VD Scan Tank. ”Med lösningen får chauffören information dynamiskt såsom körscheman och vägbeskrivningar via GPS och GSM, men också information om ex. körstil och kommande hastighetsbegränsningar. Förutom ökad säkerhet kommer systemet att kunna generera en bränslebesparing på upp till 10% och minskade underhållskostnader”, avslutar Morten Tönjumshagen.

Lösningen från MobiOne består av MobiRoute, MobiNav, MobiEco, MobiTrack, MobiISA och MobiBlack Spots, samt Motorola On-board computer och ger bl. a fördelar som realtids-kommunikation, ökad säkerhet, minskad administration, minskad miljöpåverkan och minskat underhåll. Systemet tas i drift sommaren 2010.

”I samband med önskemål från Shell fick vi förtroendet av Martinsen Transport att leverera en modern realtidsbaserad datorlösning med absolut senaste teknologi”, säger Iain Bade, VD MobiOne, och fortsätter, ”Säkerhet, effektivitet och miljö står mer och mer i fokus och vi märker av en ökad efterfrågan av helhetslösningar där flera av våra produkter ingår.”

För ytterligare information, kontakta Iain Bade, vd MobiOne AB, 0704-44 67 78.

Om MobiOne
MobiOne utvecklar, säljer och underhåller standardiserade mobila applikationer inom service, lager, transport och distribution. Det innebär att man erbjuder mobila datorsystem för affärskritisk information på fältet. MobiOnes affärsidé är att förse fältpersonal med mobila standardsystem, som effektiviserar arbetet, ökar servicegraden och minskar kundens totala administrationskostnader. Detta sammanfattas i devisen ” Mobila lösningar för klokare logistik och lägre kostnader". MobiOne är representerat i Stockholm, Göteborg och Oslo.
För ytterligare information, besök www.mobione.com

Om Martinsen Transport AS och Scan Tank AS
Martinsen Transport AS och dess systerföretag Scan Tank AS har en lång erfarenhet av transporter inom petroleum där transporter av farligt gods i bulk är en viktig del av verksamheten. Företaget hanterar transporter till bensinstationer, depåer, fartyg samt även till företag och organisationer. För mer information besök www.martinsen.no och www.scantank.no.