MobiOne AB

MobiOne levererar mobilt systemstöd till Bellmans Åkeri för säkra och miljösmarta transporter i samband med byggandet av bl a Nya Karolinska sjukhuset och Norra länken

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 13:52 CEST

MobiOne AB, leverantör av mobila standardlösningar för smart logistik och distribution, tecknar ytterligare ny order när Bellmans Åkeri & Entreprenad AB utrustar sina fordon med system för effektiva, säkra och miljövänliga transporter. Det råder idag en stor efterfrågan på teknologier och lösningar inom transportnäringen som ökar säkerheten och minskar miljöpåverkan.

Bellmans Åkeri, med mångårig erfarenhet och kunskap inom bygg och anläggning, utrustar sina fordon med ett mobilt datorsystem från MobiOne. Med lösningen kan man planera och följa upp sina transporter som ett led att nå målen med lägre miljöpåverkan, ökad säkerhet i trafiken och minskad stress för chauffören. En viktig funktion i den nya lösningen är att chauffören direkt på plats kan redovisa körd sträcka, tidsåtgång och utförda arbeten och få en kvittens av uppdragsgivaren direkt på handdatorns skärm. Genom integration med Hogia MobiLast skickas sedan det utförda uppdraget i realtid tillbaka till ordersystemet.

”Vi stod inför ett stort behov av att effektivisera våra transporter och att kunna utöka vår verksamhet utan att göra avkall på säkerheten och arbetet med att minska vår miljöpåverkan. Vi behövde en lösning som tillgodosåg flera behov och är mycket nöjda med det system vi nu valt från MobiOne”, säger Dick Örn, VD Bellmans. ”Med automatiserad orderhantering och rapportering får vi bl. a uppgifter som tid och körd sträcka, status för en viss order och var fordonen befinner sig, vilket ger en enklare ordergivning. Andra viktiga moduler är MobiNav Pro och MobiEco som hjälper både chauffören och oss att öka transportsäkerheten och att ha kontroll över våra miljömål”, avslutar Dick Örn.

Lösningen från MobiOne består av MobiDeliv, MobiEco, MobiNav Pro och MobiTrack och ger bl. a fördelar som effektiv transportplanering, ökad säkerhet, minskad administration och minskad miljöpåverkan.

”Bellmans växer kraftigt och vi är stolta att man valt våra lösningar som ett led i sin framtidssatsning”, säger Iain Bade, vd MobiOne. ”Snart sagt alla företag och organisationer ställer krav kring miljö och säkerhet och en genomtänkt och väl fungerande transportpolicy blir ett konkurrensmedel och en viktig faktor för det egna varumärket.”

För ytterligare information, kontakta Iain Bade, vd MobiOne AB, 08-585 009 77.

Om MobiOne
MobiOne utvecklar, säljer och underhåller standardiserade mobila applikationer inom transport, distribution, service och lager. Det innebär att man erbjuder mobila datorsystem för affärskritisk information på fältet. MobiOnes affärsidé är att förse fältpersonal med mobila standardsystem, som effektiviserar arbetet, ökar servicegraden och minskar kundens totala administrationskostnader. Detta sammanfattas i devisen ” Mobila lösningar för klokare logistik och lägre kostnader". MobiOne är representerat i Stockholm, Göteborg och Oslo. För ytterligare information, besök www.mobione.com

Om Bellmans Åkeri
Bellmans Åkeri & Entreprenad AB är ett företag inom bygg- och anläggningssektorn. Affärsidé att hyra ut lastbilar och entreprenadmaskiner med förare, utföra jord och bergschakt i egen regi för beställares räkning. Företaget har utvecklats till att bli marknadsledande i Stockholmsregionen. Verksamhet har bedrivits sedan 1972, omsättning 2010 uppgår till c:a 630 miljoner. Företaget är beläget i Kummelbergets industriområde, Saltsjö-Boo i egna väl anpassade lokaler. För mer information, besök www.bellmans.se