Mobispine AB

Mobispine offentliggör erbjudandehandling

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:45 CEST


(Aktietorget: MOBS)

Erbjudandehandling avseende Mobispine AB:s (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i Myscoop International AB (publ) offentliggörs härmed. Acceptperioden för erbjudandet påbörjas den 16 september 2008 och fortgår till och med den 30 september 2008.

Erbjudandet i sammandrag
- Vederlag utgörs av nyemitterade aktier.
- För 1 aktie i MyScoop erbjuds 0,7382911454 aktier i Mobispine.
- Acceptperioden för erbjudandet påbörjas den 16 september 2008 och fortgår till och med den 30 september 2008.
- Under förutsättning att Mobispine fullföljer Erbjudandet senast den 3 oktober 2008 beräknas erläggande av vederlag kunna påbörjas omkring den 14 oktober 2008 till de ägare som accepterat Erbjudandet.
- Mobispine förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen liksom att senarelägga tidpunkt för erläggande av vederlag.
- Erbjudandedokument kommer att distribueras per e-mail till samtliga aktieägare i MyScoop den 15 september 2008. Därutöver finns erbjudandehandlingen tillgänglig på bolagets (www.mobispine.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

För ytterligare information
Mobispine AB (publ)
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm

Telefon: 08-519 702 30
Fax: 08-503 113 72
E-post: info@mobispine.com
Hemsida: www.mobispine.com

Dusyant Patel, VD
Telefon: 076-341 42 12

Mobispine AB (publ) utvecklar och marknadsför en internetprogramvara för mobiltelefonanvändare. Programvaran Mobispine Media-Reader hjälper användaren att skräddarsy ett informations- och nyhetsflöde till sin mobiltelefon. Utöver de möjligheter till personligt urval i det tilltagande informationsflödet som detta innebär, minimerar Mobispine de dataöverföringskostnader som uppstår. Mobispines gränssnitt är utvecklat för att enkelt kunna konsumera underhållning, multimediatjänster och nyheter. Programvaran är gratis för användare.

Stockholm 2008-09-15