Mobwatcher

Mobwatcher AB:s nyemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 11:50 CET

Mobwatcher AB:s nyemission är redan nu under första teckningsdagen fulltecknad. Detta innebär att emissionen stängs. Tilldelning i emissionen har bestämts utifrån inkomna teckningssedlar i kronologisk ordning och till önskat teckningsbelopp. Genom emissionen har bolaget fått ett kapitaltillskott på 4 502 100 SEK. Emissionslikviden är avsedd dels för en intensifierad marknadsföring och dels för vidareutveckling av bolagets produktportfölj.

- Vi är mycket glada över det enorma intresset som ledde till att emissionen blev fulltecknad på bara några timmar. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser nu fram emot noteringen på AktieTorget, säger Mattias Malmgren VD i Mobwatcher AB.

Den fulltecknade nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 261 750 SEK, från 605 512 SEK till 867 262 SEK. Antalet aktier ökar med 2 094 000 aktier, från 4 844 096 aktier till 6 938 096 aktier. Likviddag är fem dagar efter utskickad avräkningsnota.

Notering på AktieTorget
Tack vare den framgångsrika emissionen planerar Mobwatcher att tidigarelägga noteringen på AktieTorget. Noteringsdag kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

För ytterligare information kontakta:
Mobwatcher AB (publ)
August Barks Gata 15 SE-421 32 Västra Frölunda Göteborg
Tel +46 (0)31 91 91 28
Fax +46 (0)31 91 91 27
Email: info@aqualiv.se
Hemsida: www.mobwatcher.se

Dennis Jonsson, teknik/inköp +46 (0)709 91 91 23
alt. Mattias Malmgren, marknad/försäljning +46 (0)709 91 91 22

Mobwatcher AB utvecklar och tillverkar sjösäkerhetsprodukter under varumärket Mobwatcher (Man Over Board Watcher). Mobwatcher är, som enda produkt på marknaden, ett unikt man överbordsystem i kombination med en godkänd startspärr. Den patenterade tekniken i man överbordsystemet gör att båten stannar automatiskt om föraren faller överbord. Startspärren fungerar samtidigt som ett effektivt stöldskydd.