Landsbygdsdepartementet

Modemkapningar ett gemensamt Europeiskt problem

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 16:56 CEST

- Jag har idag föreslagit att EU-kommissionen ska undersöka omfattningen av problemet med modemkapningar i EU-länderna. Resultatet ska sedan utgöra grunden för en diskussion om behovet av gemensamma åtgärder. Vi måste lösa det här problemet så att vi kan upprätthålla förtroendet för Internet och e-handel inom unionen.

Det sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist när det som kallats vår tids största konsumentproblem, modemkapningar, idag på svenskt initiativ diskuterades på rådsmötet med EU:s konsumentministrar.

Den svenska regeringen har den senaste tiden tagit en rad initiativ för att komma åt problemet med så kallade modemkapningar och mer traditionella bluffakturor.

I början av januari genomfördes en träff med olika aktörer som berörs av problemet. Myndigheter, organisationer, konsumentvägledare, konsumentorganisationer och företag fick möjligheter att för Ann-Christin Nykvist beskriva hur man såg på problemet och vilka åtgärder man var beredd att vidta. Ann-Christin Nykvist beskrev på mötet regeringens åtgärder.

Efter det mötet har en särskild utredare fått i uppgift att se över lagstiftningen på området och föreslå skärpningar. Ann-Christin Nykvist genomför nu träffar med de aktörer som kan påverka utvecklingen för att på det sättet täppa till de luckor som finns i regelverket. Ytterligare nationella åtgärder planeras.

- Genom att arbeta både nationellt och inom EU kommer vi att kunna lösa detta omfattande problem för konsumenterna. Jag är glad över att vi nu har fört upp frågan på EU-nivå så att vi vid sidan om de omfattande nationella åtgärderna kan arbeta tillsammans med de andra medlemsländerna.

Kontakt
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
anders.teljeback@agriculture.ministry.se

Carin Wahren
Ämnessakkunnig
08-405 43 87 Malin Öberg
Politiskt sakkunig
08-405 10 48
070-600 50 42