Moderaterna

Moderat arbetsgrupp om brottsbekämpning

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 20:33 CET

Den moderata partistyrelsen har beslutat utse en arbetsgrupp med uppgift att förbereda ett rättspolitiskt regeringsprogram.

Rättsväsendet i Sverige är på reträtt. En av statens mest grundläggande uppgifter sviks. Brottsligheten tillåts breda ut sig och tränga längre ned i åldrarna utan att reaktioner följer. När inte rättsväsendet fungerar inskränks människors frihet. Våra möjligheter att röra oss fritt och att forma vårt eget liv efter våra egna val begränsas eftersom vi tvingas anpassa oss till risken att bli offer för brottsliga handlingar. När rättsväsendet drar sig tillbaka fylls tomrummet av egna åtgärder, inköp av säkerhetsutrustning och uppgivenhet. Ett annat samhälle avtecknar sig. Ett samhälle som låter våldets och drogernas logik utforma samhällslivet blir otryggt och osäkert.

Vår syn på rättsväsendet bygger på idén om en fungerande rättsstat. Det kan ses som ett medborgerligt kontrakt med staten. Medborgarna följer de lagar och regler som beslutats i demokratisk ordning eftersom det skapar ett tryggt och förutsägbart samhällsklimat som lägger grunden för ett fritt och öppet samhälle. Medborgarna betalar skatt mot att staten tillrättaför det mindre antal medborgare som inte respekterar de lagar och regler som de flesta följer. Det är en rättsstat av detta slag vi vill se på plats och som idag saknas i socialdemokraternas Sverige.

En utgångspunkt för arbetsgruppens arbete är att förslagen skall vara genomtänkta, genomförbara och leda till mätbara effekter. De förslag som presenteras bör nå en bred förankring hos både allmänheten och de yrkesverksamma inom rättsväsendet. Förslagen bör vara juridiskt trovärdiga, förankrade i det allmänna rättsmedvetandet och fullt ut finansierade.

Moderaterna kan inte lova ett samhälle helt fritt från brottslighet, men väl lova att rusta ett rättsväsende som inte tolererar brottslighet, och som reagerar snabbt, effektivt och rättvist.