Moderaterna

Moderat kampanjupptakt i Västerås lördagen den 16 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2003 17:00 CEST

- När vänsterpartiet vill att Sverige säger upp den så kallade stabilitetspakten så visar man upp nej-sidans fula tryne. Samtidigt ger man förmodligen också den rätta bilden av vad många inom nej-sidan verkligen står för. Det är bra att detta kommer fram i god tid före folkomröstningen.

Det säger moderaternas gruppledare i Europaparlamentet Per Stenmarck i ett tal i Västerås på lördagen.

- När EU har krävt stabilitet i medlemsländernas ekonomier så har man samtidigt lagt grunden för ett mycket sundare sätt att hantera statsfinanser. Detta är förmodligen uppenbart för de allra flesta. För Sverige har det lett till att vi tvingats anpassa oss efter de realiteter som gäller. Vi har tvingats inse att vi inte ständigt kan leva långt över våra tillgångar. Det har gjort att vi varit tvungna att minska de budgetunderskott som i flera decennier medverkade till att bygga upp en fullständigt oacceptabel statsskuld. Den är fortfarande alltför stor, men genom att budget är i balans så närmar den sig åndå hanterbara nivåer.

- Både detta faktum och att Sverige i dag har en inflation som ligger på samma nivå som i flertalet övriga EU-länder innebär en positiv utveckling. Den beror enbart på att Sverige har följt EU:s konvergenskrav för medlemskap i euron och de gränser som stabilitetspakten ställer upp.

- Det finns självklart ingen anledning att överge en politik som är positiv för Sverige. Det är däremot positivt att nej-sidan redan nu visar upp vad man verkligen stå för så att väljarna kan se vad en nej-röst skulle innebära, säger Per Stenmarck.

Europaparlamentariker Per Stenmarck 070 - 531 2819