Moderaterna

Moderat reservation i utrikesutskottet

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 14:16 CET

Ett enhälligt utrikesutskott har idag, tisdagen den 2 december, godkänt anslutningsfördraget som gör ytterligare tio europeiska stater till medlemmar i EU. Moderaterna riktade dock i en reservation hård kritik mot regeringen för att misskött förberedelserna inför utvidgningen.

Den fria rörligheten är en hörnsten i EU-samarbetet och moderaterna vill följaktligen att de nya EU-medborgarna så snabbt som möjligt skall få samma möjligheter att arbeta och verka i andra EU-länder som vi själva har. Vi tror heller inte att arbetskraftens fria rörlighet kommer att medföra problem på den svenska arbetsmarknaden. Tvärtom ser moderaterna ett långsiktigt behov av arbetskraftsinvandring till Sverige för att bl a möta demografiska förändrigar.

Däremot kan det uppkomma problem på andra områden t ex när det gäller utnyttjandet av svenska bidragssystem och socialförsäkringar. Trots det verkar regeringen inte ha gjort några förberedelser för att anpassa de svenska reglerna till den nya situationen. Man redovisar i vart fall inga förslag till riksdagen och man har heller ingen uppfattning om de förslag till övergångsregler som har lämnats i den utredning som regeringen själv har tillsatt.

Problem som kan uppstå vid EU:s utvidgning med exempelvis fiktiva anställningar, bidragsfusk eller överutnyttjande av svenska socialförsäkringar vill vi moderater möta med översyn av regelsystemen i stället för med hinder för den fria rörligheten. Men det kräver att regeringen bekänner färg, gör sin hemläxa och lämnar erforderliga förslag
till riksdagen.

Artikeln har en bilaga (pdf): www.moderat.se/pdffiler/moderat_3382.pdf

För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00