Stockholms Läns Landsting

Moderat vårkampanj för köfri vård – ”Alla ska med” (m)

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 14:19 CET

De moderata landstingsråden Chris Heister och Christer G Wennerholm presenterade idag vid en pressträff moderaternas vårkampanj, som sträcker sig över de två närmaste veckorna. Kampanjen angriper de rödgröna partiernas ransonering av sjukvården. En ransonering som har lett till växande köer och stort lidande för många, särskilt barn och cancersjuka. Heister och Wennerholm menar att verkligheten står i bjärt kontrast med socialdemokraternas kampanjbudskap att ”Alla ska med”.

– I fyra år har de rödgröna partierna med socialdemokraterna i spetsen varit ansvariga för sjukvården i vårt län. I fyra år har sjukvården ransonerats och ändå har landstingsskatten höjts så att den är högst i landet. Moderaterna i Stockholms läns landsting går från idag ut i en kampanj mot den rödgröna sjukvårdspolitiken i vårt län.
Det är inte vårdgivarna som bär skulden för dagens vårdköer. Det gör de rödgröna politikerna. De har infört ransoneringar i sjukvården. De har visserligen infört en vårdgaranti men samtidigt behållit vårdransoneringen.
Idag är det exempelvis kö till utprovning av hörapparat hos privata vårdgivare. Det beror på att de inte fullt ut får arbeta med det de är duktiga på. De rödgröna politikerna har satt ett tak som tvingar vårdgivarna att begränsa sin sjukvård, säger Chris Heister (m).

– Redan efter de hundra första dagarna av moderat styre i landstinget kommer vi ha infört ett fritt vårdval. Finns det ett vårdbehov ska det tillgodoses. Så enkelt är det.
Fördelen med fritt vårdval jämfört med de rödgröna politikernas ransoneringssystem är att patienten ges makten över sin egen situation. Patienten är expert på sig själv. Ingen politiker ska ha rätt att överpröva det fria vårdvalet. Med vår patientvalsmodell får duktiga och efterfrågade vårdgivare jobba på och behandla sina patienter utan att störas av klåfingriga landstingspolitiker. Vi vägrar att acceptera vårdköer till medicinskt motiverade behandlingar. Därför inför vi den köfria sjukvården, avslutar Christer G Wennerholm (m).