Moderaterna

Moderata åtgärder mot mobbning

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 15:28 CEST

- Svenska barn är belagda med skolplikt. De är skyldiga att komma till skolan oavsett om de trivs eller inte. Politiken bär därmed både ett moraliskt och juridiskt ansvar för att miljön i skolan är trygg och präglad av respekt.

Det säger Sten Tolgfors, moderaternas skol- och utbildningspolitiske talesman.

- Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning både för lärande och för att barn ska må bra. Vi beklagar djupt att skolan inte alltid är en trygg miljö. En 13-årig pojke valde nyligen att ta sitt liv i förtvivlan över mobbning och trakasserier. 100.000 svenska barn beräknas vara mobbade, vilket gör mobbning till ett av de största hälsoproblemen för barn och ungdomar.

- Det finns idag en betydande kunskap inom forskningen om hur mobbning och trakasserier kan förhindras. Att döma av såväl erfarenheter från Norge, Island och USA som forskningsresultat skulle mobbningen kunna halveras på några få år, förutsatt att forskningsbaserade åtgärdsprogram användes genomgående i skolan. Vi moderater ställer kvalitetskravet att forskningsbaserade och därmed visat effektiva åtgärdsprogram skall användas i alla skolor, och att staten skall ta ansvar för att via en utbildningssatsning föra ut kunskapen till alla skolor.

- En orsak att kunskapen inte används är att den nationella skolpolitiken inte satt upp några kvalitetskrav för hur skolan skall arbeta mot mobbning och inte heller gjort tillräckligt för att sprida kunskap om vad forskningen säger till skolans medarbetare. Kunskap om hur mobbning motarbetas har inte varit en obligatorisk del av lärarutbildningen.