Moderaterna

Moderaterna begär aktuell riksdagsdebatt om krisen i stockholmsregionen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 12:30 CET

Med anledning av den fördjupade krisen i Stockholms läns landsting begär nu moderaterna en aktuell riksdagsdebatt om situationen i Stockholmsregionen.

- Det är inte acceptabelt att enskilda människor ska drabbas av försämrad sjukvård och högre skatt på grund av utjämningssystemet. Dessutom hotas tillväxten. Huvudstadsregionen fungerar som motor för Sveriges ekonomiska tillväxt. Socialdemokraterna hotar tillväxten i hela landet när man låter Stockholmsregionen sjunka djupare in i en ekonomisk kris.

- Socialdemokraterna har nu brutit vallöften de ställde ut till väljarna i Stockholms län överallt där de har makten.

Det säger moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt i en kommentar.

Bakgrunden är att den den socialdemokratiska ledningen i Stockholms läns landsting meddelar att minst ett sjukhus skall läggas ned som fullständigt akutsjukhus,att landets redan högsta landstingsskatt skall höjas med ytterligare 65 öre per skattekrona och att priset på månadskortet skall höjas med 20 procent.

Den moderata riksdagsgruppen har därför begärt att talmannen utlyser en aktuell debatt om krisen i stockholmsregionen och de faror denna medför för hela landets välfärdsutveckling.


Begäran bifogas nedan i sin helhet:

Begäran om aktuell riksdagsdebatt

Vid en presskonferens idag meddelar den socialdemokratiska ledningen i Stockholms läns landsting att landets redan högsta landstingsskatt skall höjas med ytterligare 65 öre per skattekrona, att priset på månadskortet skall höjas med 20 procent och att minst ett sjukhus skall läggas ned som fullständigt akutsjukhus. Ett år efter valet bryter socialdemokraterna därmed på alla nivåer – riksdag, landsting och kommun – mot de löften som man gav medborgarna före valet.

Beskedet lämnas efter ett år då invånarna i Stockholms län genom kommunala skattehöjningar, höjd fastighetsskatt, ökad förmögenhetsskatt och ett orättfärdigt skatteutjämningssystem har utsatts för den mest omfattande köpkraftsindragningen i modern tid. Med politiska åtgärder har socialdemokraterna brutit konjunkturen. Huvudstadsregionen har försatts i kris och kan inte längre fungera som motor för Sveriges ekonomiska tillväxt.

Socialdemokraternas politik späder genom upprepade löftesbrott på politikerföraktet. Samtidigt delar den landet genom att ställa storstad mot glesbygd. Vi anser att den situationen är allvarlig.

Den moderata riksdagsgruppen begär att talmannen skyndsamt utlyser en särskild debatt om krisen i stockholmsregionen och de faror denna medför för hela landets välfärdsutveckling.

På moderata riksdagsgruppens vägnar
Beatrice Ask

För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00