Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Moderaterna har bara infriat en tredjedel av vallöftena från 2006

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:37 CEST

En genomgång av Stockholmsmoderaternas valmanifest inför 2006 års val visar att de får icke godkänt i betyg när det gäller hur många vallöften som har infriats. Enbart 30 procent av löftena till stockholmarna har infriats fullt ut under denna mandatperiod.

Socialdemokraterna i stadshuset har gjort en genomgång av Stockholmsmoderaternas valmanifest som presenterades inför valet 2006. Av de 59 vallöften Moderaterna kommunicerade 2006 har enbart 18 infriats. Hela 27 löften ha inte infriats, medan resten har genomförts delvis.

Nedan några exempel på vad Moderaterna inte har infriat under denna mandatperiod:

- M har inte infriat att man skulle ge förutsättningar för 50 000 nya jobb i Stockholms stad. I dag är 7100 fler personer arbetslösa i Stockholm än vad som var fallet vid valet 2006.

- M har inte infriat jobbgarantin som innebär att arbetssökande skulle få jobb eller utbildning inom fem dagar.

- M har inte infriat platsgarantin i barnomsorgen och löftet om att ge kompensation till föräldrar om staden inte kan ordna plats.

- M har inte infriat målet om barngrupperna i förskolan. I 12 av 14 stadsdelar är barngrupperna för stora.

- M har inte infriat löftet om att anställa fler förskolelärare. Enligt Skolverket har andelen förskolelärare istället minskat i jämförelse med åren innan.

- M har inte infriat en extra satsning på knatteidrotten. Enligt Riksidrottsförbundets mätning från 2010 har stödet till stadens idrottsföreningar istället minskat.

- M har inte heller infriat sitt löfte om att sänka skatten med en krona. Det blev bara en sänkning med 60 öre.

Hela genomgången av vallöftena samt Moderaternas valmanifest från 2006 finns nedladdningsbara längst ned i dokumentet.

För mer information, kontakta:
Ulrika Borg
Pressekreterare
076-12 29 308