Moderaterna i Helsingborg

Moderaterna i Helsingborg har hållit provval inför valet till kommunfullmäktige år 2010.

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 16:58 CET

Moderaterna i Helsingborg har under december månad hållit provval inför valet till kommunfullmäktige år 2010. I provvalet får samtliga medlemmar i partiet delta. Resultatet av provvalet är rådgivande inför nomineringskommitténs fortsatta arbete. Nomineringskommittén arbetar nu vidare fram ett förslag till ordning på valsedeln. Den slutgiltiga listan till valsedeln beslutas av partiföreningarnas ombud på nomineringsstämman den 20 mars.

För mer information:

Eva Åsare, Nomineringskommitténs ordförande. 073-4257517, Eva.Asare@comhem.se