Huddinge kommun

Moderaterna i Huddinge vill inte skriva avtal om ensamkommande flyktingbarn!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 16:18 CET

Avtal med Migrationsverket är inte nödvändigt för Huddinge kommun – menade kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) under måndagens kommunfullmäktige. Detta är tvärtemot vad den moderatledda regeringen uttalat – som anser att fler kommuner i landet måste teckna avtal om ensamkommande flyktingbarn.

Migrationsverket konstaterar i en prognos till regeringen att antalet ensamkommande barn fortsätter att öka kraftigt. Antalet väntas bli 2 400 i år och nästa år. I den tidigare prognosen som lämnades till regeringen den 30 juli väntades 1800 ensamkommande barn söka asyl i Sverige. Ökningen innebär att trycket på det redan hårt ansträngda systemet för mottagande växer och att behovet av att fler kommuner tillhandahåller platser för barnen ökar. 

I skrivande stund finns ungefär 600 minderåriga i Sverige som är på flykt från sina hemländer och som inte har fått någon kommun som tar emot dem i väntan på asylprövning. Många av dessa barn och ungdomar kommer från svåra oroshärdar som Somalia och Afghanistan. 

I Huddinge tas 5-10 barn emot varje år, och det var med anledning av den sista tidens turbulens kring frågan som fick kommunfullmäktigeledamoten Emil Högberg (S) att ställa en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist. 

-   Det är synd att den moderatledda majoriteten inte visar sin goda vilja i detta krisläge. Om vi har ett avtal med Migrationsverket behöver vi inte göra som nu – vara passiva och endast ta hand om de barn som råkar hamna här. Har vi ett avtal, kan vi vara mer aktiva och på sikt underlätta för fler barn att få ett tydligt och bra omhändertagande, säger Emil Högberg (S). 

För mer information, kontakta

Emil Högberg (S)

070-230 87 35