Stockholms Naturskyddsförening

Moderaterna i Stockholms vill uppäva Igelbäckens kultureservat - Stockholms Naturskyddsförening sågar Stockholmsporten

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 15:05 CET

Igår presenterade moderaterna i Stockholm ett förslag om att bygga en ny stadsdel vid Hjulstakorset. Vad som inte sas var att delar av Igelbäckens kulturreservat måste upphävas om förslaget ska bli verklighet. Förslaget innebär ett hårt slag mot Järvafältets natur- och kulturvärden, bl.a kommer gamla kulturmarker med fornminnen förstöras.

-   Vi är mycket förvånade över att man föreslår bebyggelse i ett av Stockholms stads skyddade områden säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening. Det handlar om en del av Järvakilen, en av Stockholms gröna kilar, som man nu vill exploatera hänsynslöst. Med den
här exploateringen, samt Förbifart Stockholm, Barkarbystaden och den nya begravningsplatsen försvagas Järvakilen i ett redan svagt avsnitt.

För att bebygga Igelbäckens kulturreservat måste reservatet upphävas i de berörda delarna. För att upphäva ett reservat krävs att det finns synnerliga skäl. För några år sedan försökte Stockholms stad upphäva en liten del av Judarskogens naturreservat men Länsstyrelsen sa blankt nej till det.

- Om det inte gick att upphäva en liten del av Judarnskogens naturreservat så kan vi inte tänka oss att ett upphävande av en stor del av den sydvästra delen av Igelbäckens kulturreservat kan gå igenom säger Beatrice Sundberg.

För ytterligare information kontakta

Beatrice Sundberg, ordförande, Stockholms Naturskyddsförening.073-719 91 33

Ronny Fors, projektledare för ett ökat grönt fokus i stadsplaneringen, Stockholms och
Söderorts Naturskyddsföreningar, 070-896 36 07


Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 13 900 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.