Sveriges Makalösa Föräldrar

Moderaterna lyfter jämställt föräldraskap - Nyhetsbrev vecka 16

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:03 CEST

Nyhetsbrev vecka 16

Moderaterna lyfter jämställt föräldraskap
En arbetsgrupp inom moderaterna har presenterat en rapport med förslag på hur partiets politik kan förnyas. Det är glädjande att läsa att moderaterna låter en stor del av rapporten handla om jämställt föräldraskap. Ett antal åtgärder presenteras, som delat barnbidrag.

Kapitlet om jämställt föräldraskap efter separationen är särskilt intressant för oss som är ensamföräldrar. Fler partiet borde ta efter moderaternas vilja att beskriva och försöka hitta lösningar på de problem som ibland uppstår vid separationer.

Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter lämnar följande förslag till åtgärder för att öka jämställdheten för separerade föräldrar:

  • Tydlig och lättillgänglig information med förslag till lösningar och råd i familjefrågor bör finnas att tillgå för alla familjer.
  • Jämställdhetskompetensen bör stärkas hos dem som jobbar med problem som anknyter till barn och föräldrar.
  • Kvalificerad medling och samarbetssamtal bör erbjudas föräldrar i ett tidigare skede som ett alternativ till en påfrestande process.
  • Processreglerna bör utformas så att rättegången tydligt fokuserar på barnets bästa och inte i så stor utsträckning kretsar kring vem som är bra och vem som är dålig förälder. Dagens ordning påverkar ofta negativt föräldrarnas förutsättningar till fortsatt samarbete kring barnet och riskerar därigenom att skada barnet.
  • Samarbetssvårigheter - som ofta anges som grund för att utesluta gemensam vårdnad - får inte "löna sig".
  • Gemensam vårdnad bör återfå en starkare ställning som huvudregel när föräldrar separerar. (med detta menar partiet vid vårdnadstvister)

Läs mer
http://www.moderat.se/web/Forslag_pa_moderat_politik_for_jamstallt_foraldraskap.aspx

Bloggat om Makalösa
Hyresgästföreningens Barbro Engman kommenterar kristdemokraternas förslag om högre bostadsbidrag
http://barbroengman.blogspot.com/2009/04/kd-grupp-vill-hoja-bostadsbidrag.html