Moderaterna

Moderaterna presenterar förslag till nytt handlingsprogram

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:28 CET

Idag läggs ett förslag till nytt handlingsprogram för moderata samlingspartiet fram för partistyrelsen. Handlingsprogrammet är tänkt att sätta in vår politik i ett sammanhang samt beskriva hur vi ser på Sverige i dag och framöver. Inte minst lyfter det fram de frågor vi ser som viktigast att söka svar på i vår tid. Handlingsprogrammet presenteras idag inför moderaternas partistyrelse och kommer sedan att skickas ut på remiss i partiorganisationen. Handlingsprogrammet tas sedan vid höstens partistämma.

Alla, inte bara partimedlemmar, är välkomna att lämna sina synpunkter på handlingsprogrammet. Redan nu kan vi slå fast tre bärande punkter för moderaternas framtida arbete:

1. Kampen mot utanförskapet
Att handlingsprogrammet bär namnet ”Vår tids arbetarparti” är inte en lek med ord. Det speglar vår bärande idé för moderaterna som parti. I en tid då många människor saknar arbete, då den demografiska utvecklingen i kombination med globaliseringen ställer Sverige under ett allt hårdare tryck än tidigare, finns det behov av ett parti som lyfter fram arbetets värde för mänsklig utveckling och välstånd. Moderaterna vill fylla den rollen i svensk politik.

2. Vi lyfter fram jämställdheten som en prioriterad fråga
Länge styrdes familjelivet, samhällslivet och yrkeslivet helt på männens villkor. Mycket har hänt sedan dess, men fortfarande finns många områden där kvinnor är underordnade män. Som ett frihetsparti måste vi bli mycket tydligare i att ge kvinnor och män samma rättigheter och möjligheter. Det handlar om oskäliga löneskillnader, ojämn fördelning av ansvar för barn och hemarbete, olika möjligheter till yrkesval, ojämlik fördelning av resurser inom vård och omsorg samt en stor dominans av män i olika ledande befattningar. Jämställdhet handlar om vilket Sverige vi vill leva i. Vi har inte råd med ett samhälle där mer än hälften av befolkningen inte får vara med på samma villkor. Arbete för att förstärka kvinnors möjligheter är därför en av våra främsta frihetsfrågor.

3. Moderaterna utformar en betydligt bättre miljöpolitik
Vi tror att internationellt samarbete, satsningar på forskning och ny teknik, tillsammans med en översyn av skatter och regelverk, kan öppna för en utveckling där arbetet för en bättre miljö blir hävstång för såväl nya företag som nya arbetstillfällen. Med samma öppna och inkluderande arbetssätt som vi utvecklat vår politik för jobb, skola och brottsbekämpning vill vi nu fördjupa oss i miljöfrågor. Svaren tror vi står att finna i allt från individens egna val till kraftfulla internationella överenskommelser.

Arbetsgruppen för handlingsprogrammet har letts av Mikael Odenberg och bestått av Bertil Kjellberg, Margareta Pålsson, Magdalena Andersson, Johan Forssell, Jan Hallberg, Peter Danielsson och Helena Rivière.

Magdalena Andersson från arbetsgruppen och partisekreterare Per Schlingmann finns i samband med partistyrelsemötets avslutning tillgängliga för kommentarer kring programmet. Handlingsprogrammet bifogas i sin helhet.

Tid: Fredag 23 februari, kl 15.00
Plats: Moderaternas Hus, Stora nygatan 30


Välkommen!


Sofia Spolander
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-736-82 81 11
+46-736-82 80 00 (pressjour)