Vänsterpartiet Storstockholm

Moderaterna står ensamma - nu blir det sprutbyte i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 13:23 CET

Socialnämnden och samtliga stadsdelsnämnder har nu i veckan satt ner foten och svarat positivt på den remiss om sprutbyte som skickats ut till socialnämnden och stadsdelsnämnderna. Vänsterpartiet som har drivit frågan hårt noterar att folkpartiet, centern och kristdemokraterna nu vänder ryggen åt moderaternas fundamentalistiska ovetenskapliga hållning i sprutbytesfrågan.

Sprutbyte är en hälsopolitisk insats, inte en narkotikapolitisk. Även utsatta människor har rätt till hälsovård.  Det handlar om allas rätt till en jämlik hälsa. Svenska och internationella erfarenheter pekar entydigt på att välskötta sprutbytesprogram har dokumenterat positiva effekter och, vilket är lika viktigt, inte har kunnat beläggas med oönskade sidoeffekter.

Såväl WHO, FN: s Hiv-program UNAIDS samt internationella Röda Korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod i att minska smittspridningen mot Hiv och hepatit. Tunga forskningsrapporter har påvisat minskad spridning av Hiv och hepatit. Trots denna tydliga evidens har moderaterna i landstinget och i stadshuset försvårat införandet av programmen i Stockholm. Moderaternas nej bygger på fördomar om sprutbyte.  

-           Tyckande och tänkande från okunniga politiker ska inte styra en så livsavgörande verksamhet som sprutbyte. Dessutom är det märkligt att moderaterna som är så rädda för att sprutbyte ska öka missbruket samtidigt skär ner på Maria Ungdom och ignorerar det ökade missbruket i ungdomsgruppen, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare i stadshuset (V).

-          Sprutbytesprogram som ska planeras i Stockholm ska självklart vara en integrerad del av en helhet av insatser med fokus på kontaktskapande och motiverande verksamheter och med en ständig öppen dörr mot vård och behandling. Vi måste bli bättre på att nå missbrukarna. Det är viktigt att det blir flera mottagningar i Stockholm som integreras i annan verksamhet, säger Inger Stark Gruppledare i socialnämnden (V).

 

För mer info:

Karin Rågsjö: 070 216 07 61

Inger Stark:  070 619 41 24

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se