Socialdemokraterna

Moderaterna vill inte minska förskolans barngrupper

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 17:32 CEST

Förskoleminister Lena Hallengren reagerar kraftigt och kommenterar de borgerliga budgetmotionerna på följande sätt:

- Idag fick vi klart besked från moderaterna. De säger nej till satsningen på förskolans kvalitet med 6 000 fler anställda och förutsättningar för mindre barngrupper. Dessutom vill moderaterna och centerpartiet avskaffa maxtaxan och höja avgifterna i barnomsorgen. Det handlar alltså om en försämrad kvalitet till en högre avgift. Min fråga är hur mycket barnfamiljerna utöver skatt ska tvingas betala i barnomsorgsavgift?

- Kristdemokraterna håller fast vid den omoderna husmorspolitiken genom sitt kraftigt underfinansierade förslag om ett kommunalt vårdnadsbidrag. Eftersom resurserna för vårdnadsbidraget ska tas från kommunerna kommer det att leda till en kraftig dränering av förskolans resurser.

- Borgerligheten är fortsatt djupt splittrad i frågan om barnomsorg och familjepolitik. Vi kan i alla fall konstatera att det borgerliga alternativet slår hårt mot barnfamiljerna och förskolans kvalitet.
Manuel Ferrer
Pressekreterare
08-700 26 36
070-666 02 59

Erika Ullberg
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 28 15
070-328 88 48

Pressjouren (kvällar och helger)
08-24 76 25
pressen@sap.se