Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Moderaterna vilse i parkeringspolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 12:02 CET

I helgen föreslog Ulla Hamilton (M), Stockholm stads trafikborgarråd, att avgiften för boendeparkering i Stockholm ska höjas. Därmed ansluter sig trafikborgarrådet Hamilton (M) till delar av Miljöpartiets politik – den parkeringspolitik som Moderater tidigare har förkastat.

- Parkeringspolitiken är ett ofta förbisett styrmedel inom stads- och trafikplanering. De senaste årens totala brist på styrning skapar ett ständigt växande behov av fler parkeringsplatser. Därför välkomnar vi Hamiltons (M) nyvakna intresse för en effektiv parkeringspolitik, säger Emilia Hagberg (MP), vice ordförande i trafik- och renhållningsnämnden samt gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad.

- Det är inte rimligt att staden subventionerar avgiften för överfulla gatuparkeringsplatser samtidigt som många parkeringshus står halvtomma över natten, säger Emilia Hagberg (MP).

- Tyvärr missar Moderaterna att se helheten. Utan att analysera konsekvenserna, samtidigt som de föreslår effektiviseringar, så lägger de fram förslag på ytterligare 5000-6000 parkeringsplatser i Stockholms innerstad. Nya parkeringsplatser skapar mer biltrafik som tar ytterligare plats från kollektivtrafiken, näringslivets transporter, cyklister och gående, säger Emilia Hagberg (MP).

- Moderaternas motsägelsefulla politik leder till att fler väljer bilen vilket i sin tur skapar ännu mer trängsel, säger Emilia Hagberg (MP).

Stockholms stad har inte gjort någon heltäckande undersökning av parkeringsutbudet sedan 1999.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Bergsveen, 0761-22 96 57, adam.bergsveen@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region