Miljöpartiet de gröna

Moderaternas ”avknoppningar” olagliga enligt Regeringsrätten

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 08:03 CEST

Regeringsrätten har nu fastslagit att avknoppningar (försäljning av kommunal verksamhet till privata företag utan marknadsmässig ersättning) är olagliga. Utförsäljningen strider mot kommunallagens förbud mot att gynna enskilda företag (2 kap. 8 § kommunallagen).

Sedan 2006 har den moderatledda majoriteten i Stockholms stad avknoppat många olika verksamheter, tillsammans värda hundratals miljoner kronor.

- Det som Regeringsrätten slår fast är en självklarhet. Det var olagligt av Moderaterna att sälja stockholmarnas gemensamma egendom för under en procent av marknadsvärdet, säger Jonas Eklund (MP).

- Nu måste Sten Nordin (M) förklara hur stockholmarna ska få tillbaka sin olagligt försnillade egendom. Om Moderaterna inte reder ut detta gör jag en polisanmälan om trolöshet mot huvudman, säger Jonas Eklund (MP).

2007 beslutade den moderatledda majoriteten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd att avknoppa två hemtjänstenheter till Vantörs hemtjänst AB för endast 69 500 kronor. Åren före avknoppningen gjorde verksamheten miljonöverskott. Oppositionspartiernas protester mot underprisförsäljningen hjälpte inte. Två år efter ”försäljningen” gick den avknoppade hemtjänsten med över 9 miljoner kronor i vinst.

Beslutet överklagades av Jonas Eklund (MP), ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och ersättare i Stockholms kommunfullmäktige. Kammarrätten, och nu även Regeringsrätten, har förklarat avknoppningen olaglig.

Regeringsrätten konstaterar att bolaget bara har betalat för inventarierna hörande till verksamheten. Det totala värdet av verksamheten måste dock i vart fall anses klart överstiga värdet på inventarierna. Då Vantörs hemtjänst AB således har förvärvat en verksamhet till ett pris understigande marknadsvärdet innebär beslutet att bolaget erhållit ett individuellt inriktat stöd enligt 2 kap. 8 § kommunallagen.För översikt över "avknoppningar" i Stockholms stad, se
http://www.stockholmsrean.se

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region