Vänsterpartiet

Moderaternas elitistiska kunskapssyn

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 15:57 CET

I riksdagsdebatten om utbildningsbudgeten tisdagen den 9 december
presenterade moderaterna ett budgetförslag som innebär nedskärningar av
statens anslag till vuxenutbildning med 350 miljoner kronor 2004.
Dessutom vill moderaterna att platserna inom Kvalificerad yrkesutbildning
(KY) ska fördubblas och pengarna till detta tas från annan
vuxenutbildning.

- Moderaternas förslag skulle innebära att anslagen till övrig
vuxenutbildning minskar med drygt 1,2 miljarder kronor vilket tvingar
fram katastrofala nedskärningar inom komvux och folkhögskolorna, säger
Britt-Marie Danestig (v), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

- Förslaget avslöjar moderaternas förakt för folkbildningens insatser och
en elitistisk kunskapssyn. Det visar också en bristande kunskap om vilka
behov av utbildning som finns nu och i framtiden, avslutar Britt-Marie
Danestig.

För ytterligare upplysningar:
Britt-Marie Danestig, 08-786 4596, 070-530 42 15

Vänsterpartiet riksdagen,
100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se