Miljöpartiet de Gröna i Göteborg

Moderaternas klimatsvek i Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 16:55 CEST

Moderaterna vill framstå som
ansvarstagande och pratar om ledarskap. Men under mandatperioden har
moderaterna i Göteborg på punkt efter punkt valt att rösta emot åtgärder och
insatser som kan förbättra klimatet.

– Moderaterna verkar sakna insikt i klimatfrågorna eller så
är de medvetet ansvarslösa, säger Ulf Kamne (MP), kommunalrådskandidat.

Halterna av koldioxid i atmosfären är nu de högsta uppmätta
i vår tid. Samtidigt börjar vi se effekterna av klimatförändringarna, bland
annat mer extremväder med regn och översvämningar.

Trots detta agerar moderaterna mot flera av klimatåtgärderna
i Göteborg.

– De pratar om nytt ledarskap, men om moderaterna får mer
makt riskerar vi att Göteborg tar ett stort steg tillbaka i klimatarbetet. Då
kan viktiga satsningar på sol, vind och biogas stoppas, säger Ulf Kamne.

Göteborgs Stad har precis beslutat om ett klimatstrategiskt
program som lägger staden i global framkant i klimatarbetet. Tillsammans med
miljöprogrammet innebär det stora satsningar på att bygga en modern stad för
framtiden.

– Med moderaternas politik kommer vi istället att låsa fast
oss hårdare i fossilberoendet, säger Ulf Kamne.

 

Kontakt

Ulf Kamne (MP), kommunalrådskandidat, 070-8114126


Sammanställning av beslut och ställningstaganden där Moderaterna kunde valt att vara
klimatvänliga.

1. Inga pengar till miljöprogrammet

Moderaterna och Alliansen redovisar
inte några miljöstimulansmedel i sin budget. Vi har idag 30 mkr/årligen.
Troligtvis upphör dessa medel om Moderaterna får bestämma.

2. Försämring av klimatstrategiska programmet

Moderaterna och Alliansen vill bland annat förlänga förbränningen av naturgas i Ryaverket.
De tar inte heller ansvar för att vi själva ska bidra med produktion av
förnybar energi. Det är alltid någon annan som ska ta ansvar.

3. Cykelinvesteringar saknas i budget 2015

Moderaterna och Alliansen redovisar
inte hur de tänkt fördela sina investeringar de närmsta fyra åren. Väljarna vet
inte om det enbart blir bilvägar eller om några medel kommer gå till
cykelbanor. Miljöpartiet redovisar detta detaljerat i sin budget.

I Miljöpartiets budget finns en
storsatsning på att göra staden mer tillgänglig för människor och utöver
västsvenska paketet vill vi bygga ut staden för fotgängare (135 mkr),
kollektivtrafik (166,3 mkr) och en storsatsning på cykel (225 mkr). Vi avsätter
medel för bullersanering för 67,5 mkr, underlättar trafikflödena med 107 mkr
och har en hög reinvesterings- och upprustningsnivå med 760 mkr under perioden.
Vi väljer även att lägga 200 mkr (+200 nästa period) för att stärka
spårvagnstrafikens strömmatning.


4. Biljettpriser i kollektivtrafiken

Göteborgsmoderaterna är för svaga
eller struntar i priserna i kollektivtrafiken. Moderaterna i Västra
Götalandsregionen vill höja självfinansieringen i kollektivtrafiken till 60
procent. Det betyder en dryg hundring i höjd avgift, utöver ordinarie
uppräkning, för ett månadskort och färre som reser klimatsmart.

5. Inga pengar till miljömåltider

Alliansen och M lägger inga pengar i sitt budgetförslag för att kompensera främst
stadsdelsnämnderna för ökade kostnader för ekologisk mat. MP lägger 7,2
miljoner kronor. Mer ekologiska produkter och mer vegetarisk mat minskar vår
klimatpåverkan.

6. Moderaterna vill sälja Din El

Moderaterna och Alliansen vill
sälja ut Din El. Hade detta skett skulle Göteborg Energi stympas som företag
och möjligheten att bidra till klimatsmart elproduktion försvunnit.
Moderaternas vice ordförande i Göteborg Energi ville först ha kvar Din El i en
GP-artikel 2014-03-12 men ändrade sig plötsligt när partiet ville sälja
bolaget.

7. GoBiGas

GoBiGas är en av de största
anläggningarna i Sverige för att framställa fordonsgas från förnyelsebara
källor. Etapp 1 av GoBiGas beräknas producera fordonsgas för 16 000
fordon. Jämfört med bensindrivna fordon handlar det om en besparing med
40 000 ton koldioxid per år. Om utvärderingen är positiv och etapp 2
genomförs beräknas denna siffra fyradubblas. Efter att ha röstat för GoBiGas i
alla instanser så vände Moderaterna i Göteborg på invigningsdagen och är nu
negativa till projektet trots ekonomiskt stöd till projektet från den egna
regeringen.

8. Vindplats Göteborg

Vindplats Göteborg är ett
energiprojekt som syftar till att bygga cirka 14 stora vindkraftverk i inloppet
till älven. Projektet beräknas kunna ge förnybar hushållsel till 100 000
hushåll. Moderaterna säger nej och har inte presenterat några förslag för
motsvarande produktion av förnybar energi.

9. Västlänken

Västlänken är den största
investeringen i Göteborgs historia. Det är också den största
klimatinvesteringen i stadens historia. Västlänken beräknas i
järnvägsutredningen spara utsläpp av ungefär 40 000 ton koldioxid och 12,7 ton
kväveoxid per år. Bygget av Västlänken med stationer kommer att betyda utsläpp
av under 300 000 ton koldioxid. Det betyder att klimatmässigt har
Västlänken betalat av sig på drygt sju år. Alla kommande år med Västlänken
innebär stora klimatvinster.

Moderaterna företrädare i
trafikfrågor har spridit felaktiga uppgifter om klimatnyttan och under valrörelsen
har det framkommit att Moderaterna är splittrade i frågan och det är oklart hur
de kommer ställa sig till att genomföra det Västsvenska paketet efter valet.

10.  Energieffektivare lokaler

Miljöpartiet ökar reinvesteringarna
i kommunens lokaler med 220 mkr till 875 mkr. Dessa underlättar både en bättre
miljö för de som vistas i lokalerna (barn, lärare, äldre) men kommer också
förbättra energieffektiviseringen i dem. Saknas i Moderaternas och Alliansens
budget.

11.  Bussfil på väg 155

Utbyggnad av huvudleden genom
Torslanda så den får separat bussfil, M säger nej.

12.  Logistikcenter Kålsered 

Förslag att bygga ett stort
logistikcenter i Kålsered, ett område med mycket stora skyddsvärden och fyra
hotade arter på några hektars yta. Centret kommer att sakna järnvägsförbindelse
och binda upp oss i framtiden till lastbilstrafik. M röstade ja.

13.  Vill stoppa satsningar på naturreservat

Moderaterna och Alliansen redovisar
inte några medel för det arbete som pågår med naturreservatsbildning (Miljöpartiet
har 5 mkr) och omvandling av Kvillebäcken (Miljöpartiet har 5 mkr).

14. Stadsnära odling

De rödgröna satsningarna på pedagogiska odlingsträdgårdar och utveckling av den
stadsnära odlingen (7 mkr) saknas.


15. Investering i jordbruksmark

Moderaterna och Alliansen redovisar inte några investeringar i jordbruksmark, kolonilotter eller lekplatser.


 

Miljöpartiet de gröna i Göteborg är ett modernt parti. Vi ser framtidens Göteborg som en öppen, grön stad med plats för människor, ett rikt kultur- och nöjesliv med god biologisk och mänsklig mångfald.