Moderaterna

Moderaternas medlemsprovval inför valet till europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 08:52 CEST

Listan över kandidater i moderaternas interna medlemsprovval inför valet till europaparlamentet är klar. Sammanlagt är det 52 kandidater som deltar i medlemsprovvalet. Noteras kan att det är fler kvinnor än män som deltar.

Medlemsprovvalet inom moderaterna pågår från 13 oktober till 3 november 2008. I mitten av november offentliggörs resultatet och i slutet av november presenteras förslag till valsedel.

På partirådet i mitten av februari 2009 slås den definitiva nationella listan samt eventuella regionala listor fast.

Utöver att beakta provvalsresultatet ska nomineringskommittén bl a låta följande vara vägledande i arbetet med en valsedel inför Europavalet:

* De fyra översta namnen skall bestå av två kvinnor och två män.
* De två översta platserna skall innehas av en kvinna och en man.
* Värdera kandidaternas kompetens och möjlighet att utöva inflytande i Europaparlamentet.
* Värdera om kandidaterna kan sägas vara goda föredömen som iakttar god moraloch som därmed på ett bra sätt kan representera moderaterna.
* Via respektive länsförbund och lokalförening säkerställa att kandidaterna varit aktiva i partiets valrörelse-/kampanjarbete.

Nomineringskommittén bör därtill lägga vikt vid mångfaldsperspektivet, att toppkandidaterna avspeglar väljarkåren åldersmässigt samt att det finns en geografisk spridning.

- Det är glädjande att kandidaterna i provvalet avspeglar väljarkåren, vilket bland annat partistyrelsen påpekat i anvisningarna till oss i nomineringskommittén. Den geografiska spridningen och spridningen vad avser ålder är mycket god. Det är dessutom glädjande att det är fler kvinnor än män som ställer upp i provvalet säger Kent Persson, ordförande i moderaternas nomineringskommitté.

Mer information:
Kent Persson (m), ordförande i nomineringskommittén
0703- 42 52 71


Kandidater i moderaternas medlemsprovval:


Adan Amir, född 1985, Stockholms stad

Andersson Jan R, född 1970, Kalmar

Bergman Ulrik, född 1970, Dalarna

Björnsdotter Rahm Elisabeth, född 1964, Västerbotten

Bouveng Helena, född 1962, Jönköping

Brown Nils, född 1986, Södermanland

Brunsberg Camilla, född 1972, Blekinge

Bröndt Johnny, född 1955, Göteborg

Buntevski Lennartsson Maria, född 1956, Bohus län

Corazza Bildt Anna Maria, född 1963, Stockholms stad

Delis Sotiris, född 1955, Jönköping

Drenjanin Jelena, född 1964, Stockholms län

Elinderson Lars, född 1949, Skaraborg

Fjellner Christofer, född 1976, Stockholms stad

Gilmark Håkan, född 1950, Västernorrland

Guteäng Jenny, född 1972, Gotland

Habsburg Douglas Walburga, född 1958, Södermanland

Haby Susanna, född 1957, Göteborg

Haglund Ann-Cathrine, född 1937, Uppsala län

Haglund Maria, född 1963, Örebro

Hjerdt Ann-Cathrine, född 1955, Östergötland

Holm Jonas, född 1962, Gävleborg

Hultgren Ulrika, född 1964, Västmanland

Hård af Segerstad Anna, född 1977, Västmanland

Hökmark Gunnar, född 1952, Stockholms stad

Ibrisagic Anna, född 1967, Norrbotten

Isaksson Kenneth, född 1951, Västerbotten

Johansson Johan, född 1969, Norrbotten

Järkeborn Christoffer, född 1985, Stockholms stad

Karlsson Ulrika, född 1973, Uppsala

Kinhult Pia, född 1959, Skåne

Kokalari Arba, född 1986, Stockholms stad,

Lagh Nina, född 1966, Uppsala

Lindberg Pontus, född 1966, Skåne

Mattsson Tobias, född 1967, Östergötland

Norberg Linda, född 1986, Stockholms län

Petersson Jenny, född 1981, Halland

Puustinen Jari, född 1969, Södermanland

Quicklund Saila, född 1961, Jämtland

René Inger, född 1937, Bohuslän

Sandström Nicklas, född 1982, Västerbotten

Segersten Larsson Catarina, född 1951, Värmland

Sjölander Malin, född 1970, Kalmar

Sonesson Carl Johan, född 1978, Skåne

Söderlund Kent, född 1964, Uppsala

Wallengren Marianne, född 1963, Halland

Wallmark Hans, född 1965, Skåne

Warborn Jörgen, född 1969, Halland

Weinesson Mats, född 1960, Östergötland

Wikström Åsa, född 1970, Norrbotten

Åberg Boriana, född 1968, Skåne

Öholm Oskar, född 1980, Örebro__________________
Petter Larsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 53 98
+46-73-682 80 03