Socialdepartementet

Moderaternas slag mot barnfamiljerna

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 18:01 CEST

Det finns idag ca 90 000 barn i familjer som får bostadsbidrag och vars föräldrars sammanlagda bidragsgrundande inkomst understiger 110 000 kronor per år. En majoritet av dessa barn är barn till ensamstående föräldrar. Det är dessa barn som kommer att drabbas när bostadsbidraget försvinner.

Det är känt sedan tidigare utifrån de analyser som gjorts av den Familjeekonomiska utredningen (Ur fattigdomsfällan, SoU 2001:24) att ett avskaffande av bostadsbidraget utan en bra kompensation leder till stora inkomstminskningar för många barnfamiljer. Ett avskaffande av bostadsbidraget kommer också att leda till att fler barn blir beroende av socialbidrag och framförallt att många fler barn behöver få mer i socialbidrag än de fick tidigare.

Socialminister Berit Andnor kommenterar moderaternas budgetförslag:
- Moderaterna visar nu sitt rätta ansikte. Av deras budgetmotion framgår det med all önskvärd tydlighet att barnfamiljerna hör till de stora förlorarna med den moderata politiken. De vill bland annat sänka ersättningen i föräldraförsäkringen till 75 procent och försämra beräkningsgrunden för ersättningen, avskaffa den 13:e månaden i föräldraförsäkringen, avskaffa bostadsbidraget och de tre garantimånaderna.

- De motsätter sig också de reformer som vi socialdemokrater vill införa. Moderaterna säger nej till att höja barnbidraget och till att införa flerbarnstillägg redan från andra barnet. De vill inte heller höja taken i föräldraförsäkringen. Förslag som vi vet har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi.

- Att de inte vill göra mer för att båda föräldrarna ska kunna vara hemma med sina barn vet vi sedan länge. Om deras förslag att avskaffa de båda pappamånaderna skulle gå igenom så vet vi att färre pappor skulle ta ut av föräldraförsäkringen. Det skulle medföra ett kraftigt bakslag för det arbete vi gör för att få fler pappor barnlediga.
- Den moderata politiken är tydlig. Den är till för medelålders friska män. Vi socialdemokrater vill fortsätta värna om barnen, barnfamiljerna och solidariteten mellan generationer.

Kontakt:
Pia Magnusson
Politiskt sakkunnig
08-405 13 80
070-689 12 93