Skolfastigheter i Stockholm AB

Modern belysning sparar energi i skola

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:02 CET

En stor del av energiförbrukningen i skolor går åt till belysning. Genom att byta ut gamla armaturer till moderna lösningar med frånvarostyrning och dagsljusstyrning går det att spara mellan 70 och 80 procent energi per år i klassrum.

Peter Kindblom, elspecialist på Sisab, deltog i ett seminarium om energieffektivisering och belysning i riksdagen den 16 februari.

I samhället i stort går mellan sex och tio procent av elförbrukningen till belysning, motsvarande siffra för skolor är drygt 30 procent, enligt Energimyndigheten som deltog i seminariet. Att det finns stora möjligheter till energieffektivisering i skolfastigheter visade Peter Kindblom med Eiraskolan och Engelbrektskolan som exempel. Genom att installera moderna armaturer med rörelse- och dagsljussensorer i några klassrum där har Sisab kunnat spara ända upp till 82 procent på Eiraskolan vissa perioder och cirka 70 procent i genomsnitt i skolorna.

I enlighet med företagets referenser så sätter Sisab alltid upp belysning med frånvaro- och dagsljusstyrning vid nybyggnation eller renovering. Frånvarostyrning med närvarogivare medför att belysningen släcks automatiskt efter viss tid när ingen är i rummet, sedan kan det tändas eller släckas manuellt med tryckknappen. Dagsljusstyrningen gör att ljusstyrkan regleras med dagsljuset – är det mörkt ute lyser det starkare och vice versa.

Seminariet i riksdagen om energieffektivisering och belysning hölls på initiativ av riksdagsledamöterna Johan Löfstrand (S) och Per Åsling (C). Övriga deltagare i seminariet var representanter för Energimyndigheten, Belysningsbranschen och Philips.

För mer information om Sisab och arbetet med energieffektivisering, se hemsidan: www.sisab.se

 
Om du har frågor, vänligen kontakta:

Lisa Hanson,
Pressansvarig SISAB
tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1247010, mejl: lisa.hanson@sisab.se

 

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.


SISAB har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.