Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Modern hållbar stadsplanering som skapar jobb

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:17 CEST

Yvonne Ruwaida och Mats Pertoft presenterade idag en rapport som visar hur en modern och hållbar stadsplanering skapar fler jobb. Miljöpartiet de gröna vill investera i en grön omställning i Stockholmsregionen – bättre välfärd, fler bostäder, upprustning av miljonprogrammen samt satsningar på cykel- och kollektivtrafik.
- Miljöpartiet vill att det byggs upp emot 50 000 nya bostäder i Stockholms län, varav minst 15 000 i Stockholm stad. Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen beräknas ge drygt 120 000 nya jobb i byggsektorn, sa Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot från Stockholms län.

- Vi vill satsa på renoveringen av Stockholms miljonprogramsområden. Minst en halvering av energiförbrukningen till ca 70-90 kWh/kvm/år. Upprustningen kommer att ge minst 6000 jobb, sa Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- Den rödgröna stockholmssatsningen på nya spår, buss och cykel omfattar totalt 17 miljarder mellan 2011 och 2018. Vi vill satsa 28 miljarder på kollektivtrafik och ny nordsydlig spårförbindelse istället för på motorvägstunneln förbifart Stockholm. Totalt ger våra trafikinvesteringar ungefär 53 000 årsarbetstillfällen, sa Mats Pertoft (MP).

- Den rödgröna satsningen på kommuner och landsting ger ca 3784 jobb i vård, skola och omsorg i stockholmsregionen. Stockholms stads satsningar skapar ytterligare 1400 jobb inom välfärden, sa Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region